Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Cyfrowa Gmina – weź aktywny udział w programie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie dofinansowania gmin w zakresie wyposażenia w najnowsze narzędzia cyfrowe, w tym tekście znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące możliwości, jakie stwarza program Cyfrowa Gmina.

Program Cyfrowa Gmina to doskonała szansa dla samorządów gminnych w całej Polsce na znaczącą poprawę umiejętności, rozbudowę infrastruktury oraz rozwój w obszarze nowoczesnych technologii na użytek ludności.
Dzięki budżetowi w wysokości miliarda złotych, gminy zyskają źródło finansowania ambitnych projektów, które pomogą dostosować wykorzystywane narzędzia do potrzeb XXI-go wieku.

W ramach programu Cyfrowa Gmina samorządy gminne mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, których minimalna wartość wynosić będzie od 100 tysięcy złotych do aż 2 milionów złotych. Celem programu jest m.in. doposażenie gmin w rozwiązania, programy i sprzęt komputerowy, które znacznie pomogą w codziennym funkcjonowaniu tych jednostek. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na tej stronie.

Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze wdrożeń rozwiązań wideokonferencyjnych i audiowizualnych dla klientów z sektora publicznego, w tym samorządów terytorialnych oraz obszaru edukacji podstawowej, ponadpodstawowej i wyższej, z chęcią pomożemy dobrać rozwiązania, które pomogą w realizacji zadań objętych dofinansowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina.

Zoom dla szkół, urzędów, rad gminy oraz miejskich ośrodków kultury

Szkoły, urzędy (obrady rad gmin) oraz miejskie ośrodki kultury mogą skorzystać z rozwiązań służących do wyświetlania obszaru w dużym formacie i streamingu, a także do nagrywania oraz dystrybucji treści. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań, które może być w tym celu wykorzystane, jest Zoom. Jak działa licencjonowanie Zoom? Jedna licencja Zoom przypisana jest do jednego adresu mailowego i pozwala na organizowanie jednego spotkania w jednym czasie. Jeśli chcemy organizować kilka równoległych spotkań na raz, konieczne jest zakupienie co najmniej kilku licencji.

Wśród rozwiązań Zoom możemy wyszczególnić licencje Zoom Meetings oraz rozszerzenie Zoom Webinar. Licencja Zoom Meetings Pro / Business dają m.in.:

  1. Możliwość przyłączenia do 100 uczestników spotkania dla licencji Zoom Meetings Pro oraz do 300 osób dla licencji Zoom Meetings Business wraz z opcją dodatkowego rozszerzenia do 500 lub 1000 osób w ramach licencji Zoom Meetings oraz do 500, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 osób w ramach Zoom Webinar;
  2. Brak ograniczenia czasu spotkania do 40 minut ? jedno spotkanie może trwać aż 30h
  3. Zarządzanie uczestnikami, możliwość przydzielania ról na spotkaniu;
  4. Zaawansowane funkcje zarządzania spotkaniem: nagrywanie, czat, szyfrowanie, powiadomienia;
  5. Kontrola uczestników przez prowadzącego w zakresie udostępniania dźwięku i ekranu;
  6. Możliwość ustawienia poczekalni lub zamknięcia pokoju od wewnątrz;
  7. Analizy i podsumowanie spotkań: liczba spotkań, uczestników, terminy i czas ich trwania;
  8. Spersonalizowany identyfikator dla spotkań, tzw. ID;
  9. Możliwość nagrywania spotkań w chmurze do 1GB oraz na dysku lokalnym;
  10. Ułatwienia dystrybucji nagrania;

  Licencja Zoom Meetings Pro jest podstawową licencją i jest wymagana w celu przypisania dodatkowych rozszerzeń takich jak np. Zoom Webinar.

  Zoom Webinar daje możliwość tworzenia Webinarów, gdzie mamy większe funkcjonalności i możliwości zarządzania uczestnikami. Przykład to m.in.: tłumaczenia symultaniczne, zadawanie pytań przez Q&A, dodawanie panelistów, tworzenie płatnych webinarów (integracja z PayPal) etc.

  Tutaj dowiesz się więcej o różnicach między Zoom Meetings a Zoom Webinar

  Jeśli chcesz zamówić Zoom Meetings lub Zoom Meetings powiększony o dodatek Zoom Webinar, skontaktuj się z nami.

W jakich obszarach udzielone może być wsparcie w ramach konkursu Cyfrowa Gmina?

Celem programu jest cyfrowy rozwój instytucji oraz niezwykle ważne dzisiaj cyberbezpieczeństwo. Udzielone w ramach projektu wsparcie powinno być przeznaczone na cztery obszary:

 • Cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) – zakup sprzętu IT i oprogramowania.
 • Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych, domów pomocy społecznej.
 • Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Do wydatków kwalifikowanych w ramach dofinansowania zalicza się:
 1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych:

a) środki trwałe oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych

 • sprzęt informatyczny niezbędny do cyfryzacji JST oraz jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, z wyłączeniem POZ), w tym realizacji e-usług, pracy i edukacji zdanej, zdalnej obsługi mieszkańców: zakup i dostawa sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje robocze, skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem,

b) wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie biurowe:

 • oprogramowanie ułatwiające/umożliwiające pracę, naukę zdalną (np. współdzielenie dokumentów, budowanie i przydzielanie list zadań, komunikatory),
 • oprogramowanie/systemy związane z komunikacją online: wideo-spotkania, wymiana plików i wiadomości, prowadzenie telekonferencji, transmisji, w tym systemy do zdalnej obsługi mieszkańców,
 • licencje, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych,
 • oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST.
Kwalifikowany jest zakup, dostawa oraz ubezpieczenie środków trwałych, rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 1. Usługi zewnętrzne:

a) usługi dotyczące analiz, ekspertyz:

 • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST,
 • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu ? na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5% wartości przyznanego grantu.
 1. Pozostałe usługi:

a) inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa,
b) usługi szkoleniowe,
c) usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
d) usługi dostępu do chmury obliczeniowej,
e) usługi migracji danych do chmury obliczeniowej.

 

Użyta grafika pochodzi z oficjalnych materiałów programu “Cyfrowa Gmina”

Zobacz także

Język polski w portalu zoom.us

Język polski w portalu zoom.us

W tym artykule sprawdzisz jak ustawić język polski w portalu zoom.us. Możesz zmienić język strony internetowej Zoom zarówno…

Język polski w aplikacji Zoom

Język polski w aplikacji Zoom

Razem z nowymi aktualizacjami Zoom producent wprowadził możliwość wyboru języka polskiego w aplikacji oraz w portalu. W tym artykule dowiesz się jak w dwóch prostych krokach ustawić język polski w aplikacji Zoom.

Nowe funkcje Zoom

Nowe funkcje Zoom

Ostatnia aktualizacja Zoom zawiera nowe funkcje, takie jak możliwość domyślnego włączenia tłumaczenia językowego, dodanie wideo do poczekalni i wiele innych!