Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Dołączanie do webinaru i udział w nim z perspektywy uczestnika

Jeśli rejestrujesz się lub dołączasz do webinaru i nie otrzymałeś e-maila z potwierdzeniem dla panelisty lub alternatywnego gospodarza, jesteś uczestnikiem webinaru. Jako uczestnik możesz wirtualnie podnosić rękę, zadawać pytania w dziale Q&A i wysyłać wiadomości do innych.

Uwaga: Niektóre elementy sterowania uczestnika nie będą dostępne, jeśli zostały wyłączone przez gospodarza. Jeśli masz dodatkowe elementy sterujące, których tu nie pokazano, możesz być współgospodarzem lub panelistą w webinarze albo uczestnikiem spotkania.

Dołączanie do webinaru przez link z zaproszeniem

Aby dołączyć do webinaru, kliknij link, który przekazał ci gospodarz lub który otrzymałeś na stronie potwierdzającej po rejestracji. Jeśli gospodarz wysłał e-mail z potwierdzeniem rejestracji, link można znaleźć także tam.

Ręczne dołączanie do webinaru

 1. Znajdź identyfikator spotkania/webinaru w e-mailu rejestracyjnym. Może się on pojawić na końcu informacji o telefonicznym wybieraniu numeru lub w linku dołączenia, zaraz po https://zoom.us/w/.
 2. Zaloguj się do aplikacji Zoom Desktop Client lub Mobile App.
 3. Kliknij lub stuknij przycisk Dołącz do spotkania.
 4. Wprowadź identyfikator webinaru i kliknij przycisk Dołącz lub stuknij przycisk Dołącz do spotkania.
 5. Jeśli pojawi się monit, wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dołącz do webinaru lub dotknij przycisku Dołącz.

Ustawienia i sterowanie podczas Webianru

Ustawienia audio (widoczne tylko wtedy, gdy gospodarz nie zezwolił Ci na rozmowę): Zmień swoje ustawienia audio. Możesz też kliknąć strzałkę w górę (^) obok, by zmienić swojego mówcę.

 • Unmute / Mute : Jeśli gospodarz udzieli ci pozwolenia, możesz wyłączyć wyciszenie i mówić podczas webinaru. Wszyscy uczestnicy będą mogli cię słyszeć. Jeśli gospodarz pozwoli ci mówić, otrzymasz powiadomienie.
  Uwaga: Możesz nadal mieć dostęp do ustawień audio, klikając na strzałkę ^ obok przycisku Wycisz/Wycisz.
 • Czat : Otwórz czat webinarowy, umożliwiający wysyłanie wiadomości do gospodarza, panelistów i uczestników (jeśli jest to dozwolone).
 • Podnieś rękę : Podnieś rękę w trakcie webinaru, by zaznaczyć, że potrzebujesz czegoś od gospodarza. Gospodarz może Cię poinstruować, jak zamierza to wykorzystać. Wielu gospodarzy webinarów używa tej funkcji, by wiedzieć, czy uczestnik ma pytanie i chciałby wypowiedzieć się na głos.
 • W ramach Zoom Webinar tryb pytań i odpowiedzi otwiera okno pytań i odpowiedzi, pozwalając zadawać pytania gospodarzowi i panelistom. Mogą oni odpowiedzieć na pytanie uczestnika poprzez tekst w oknie pytań i odpowiedzi lub odpowiedzieć na żywo.

  Aby zadać pytanie: uczestnik spotkania wpisuje swoje pytanie do okienka Q&A, a następnie klika Wyślij. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Wyślij anonimowo, jeśli nie chce, aby do pytania w oknie Q&A było dołączone jego imię i nazwisko.

  Jeśli gospodarz odpowie poprzez Q&A, uczestnik zobaczy odpowiedź w oknie Q&A. Gospodarz może również odpowiedzieć na Twoje pytanie na żywo (na głos). Jeśli gospodarz planuje to zrobić, uczestnik zobaczy powiadomienie w oknie Q&A

  Uczestnicy mogą również polubić lub skomentować pytania innych uczestników. Pomaga to gospodarzowi lub uczestnikowi zidentyfikować popularne pytania, zwłaszcza podczas webinaru z udziałem wielu uczestników. By polubić by polubić komentarz, należy kliknąć ikonę kciuka w górę.

Zobacz także

Poznaj Zoom Events

Poznaj Zoom Events

Wielosesyjne, wielodniowe, wirtualne lub hybrydowe – Zoom Events upraszcza zarządzanie wydarzeniami, dzięki zaawansowanym funkcjom, które…