Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Dołączanie do webinaru i udział w nim z perspektywy uczestnika

Jeśli rejestrujesz się lub dołączasz do webinaru i nie otrzymałeś e-maila z potwierdzeniem dla panelisty lub alternatywnego gospodarza, jesteś uczestnikiem webinaru. Jako uczestnik możesz wirtualnie podnosić rękę, zadawać pytania w dziale Q&A i wysyłać wiadomości do innych.

Uwaga: Niektóre elementy sterowania uczestnika nie będą dostępne, jeśli zostały wyłączone przez gospodarza. Jeśli masz dodatkowe elementy sterujące, których tu nie pokazano, możesz być współgospodarzem lub panelistą w webinarze albo uczestnikiem spotkania.

Dołączanie do webinaru przez link z zaproszeniem

Aby dołączyć do webinaru, kliknij link, który przekazał ci gospodarz lub który otrzymałeś na stronie potwierdzającej po rejestracji. Jeśli gospodarz wysłał e-mail z potwierdzeniem rejestracji, link można znaleźć także tam.

Ręczne dołączanie do webinaru

 1. Znajdź identyfikator spotkania/webinaru w e-mailu rejestracyjnym. Może się on pojawić na końcu informacji o telefonicznym wybieraniu numeru lub w linku dołączenia, zaraz po https://zoom.us/w/.
 2. Zaloguj się do aplikacji Zoom Desktop Client lub Mobile App.
 3. Kliknij lub stuknij przycisk Dołącz do spotkania.
 4. Wprowadź identyfikator webinaru i kliknij przycisk Dołącz lub stuknij przycisk Dołącz do spotkania.
 5. Jeśli pojawi się monit, wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Dołącz do webinaru lub dotknij przycisku Dołącz.

Ustawienia i sterowanie podczas Webianru

Ustawienia audio (widoczne tylko wtedy, gdy gospodarz nie zezwolił Ci na rozmowę): Zmień swoje ustawienia audio. Możesz też kliknąć strzałkę w górę (^) obok, by zmienić swojego mówcę.

 • Unmute / Mute : Jeśli gospodarz udzieli ci pozwolenia, możesz wyłączyć wyciszenie i mówić podczas webinaru. Wszyscy uczestnicy będą mogli cię słyszeć. Jeśli gospodarz pozwoli ci mówić, otrzymasz powiadomienie.
  Uwaga: Możesz nadal mieć dostęp do ustawień audio, klikając na strzałkę ^ obok przycisku Wycisz/Wycisz.
 • Czat : Otwórz czat webinarowy, umożliwiający wysyłanie wiadomości do gospodarza, panelistów i uczestników (jeśli jest to dozwolone).
 • Podnieś rękę : Podnieś rękę w trakcie webinaru, by zaznaczyć, że potrzebujesz czegoś od gospodarza. Gospodarz może Cię poinstruować, jak zamierza to wykorzystać. Wielu gospodarzy webinarów używa tej funkcji, by wiedzieć, czy uczestnik ma pytanie i chciałby wypowiedzieć się na głos.
 • W ramach Zoom Webinar tryb pytań i odpowiedzi otwiera okno pytań i odpowiedzi, pozwalając zadawać pytania gospodarzowi i panelistom. Mogą oni odpowiedzieć na pytanie uczestnika poprzez tekst w oknie pytań i odpowiedzi lub odpowiedzieć na żywo.

  Aby zadać pytanie: uczestnik spotkania wpisuje swoje pytanie do okienka Q&A, a następnie klika Wyślij. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji Wyślij anonimowo, jeśli nie chce, aby do pytania w oknie Q&A było dołączone jego imię i nazwisko.

  Jeśli gospodarz odpowie poprzez Q&A, uczestnik zobaczy odpowiedź w oknie Q&A. Gospodarz może również odpowiedzieć na Twoje pytanie na żywo (na głos). Jeśli gospodarz planuje to zrobić, uczestnik zobaczy powiadomienie w oknie Q&A

  Uczestnicy mogą również polubić lub skomentować pytania innych uczestników. Pomaga to gospodarzowi lub uczestnikowi zidentyfikować popularne pytania, zwłaszcza podczas webinaru z udziałem wielu uczestników. By polubić by polubić komentarz, należy kliknąć ikonę kciuka w górę.

Zobacz także

Transmisja na żywo spotkania na Youtube

Transmisja na żywo spotkania na Youtube

Spotkanie lub webinarium Zoom można transmitować na żywo na YouTube. Dzięki temu uczestnicy, którzy dołączą do spotkania za pośrednictwem aplikacji Zoom, będą mogli je obejrzeć i skomentować…