aktualizacji Zoom

Gdzie jest aplikacja Zoom na Maca?

Jeśli zostaniesz zaproszony na spotkanie za pomocą łącza URL, po kliknięciu tego łącza zostanie automatycznie wyświetlony monit o pobraniu aplikacji. Nie ma potrzeby wstępnego instalowania aplikacji. Jeśli chcesz zainstalować aplikację ręcznie, odwiedź Centrum pobierania na dole strony. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczynania pracy, zobacz rozdział Rozpoczynanie pracy z aplikacją Zoom.