Jak dodać wirtualne tło w Zoom?

Jak dodać wirtualne tło w Zoom?

W tym artykule dowiesz się jak dodać wirtualne tło w platformie Zoom. Funkcja wirtualnego tła umożliwia wyświetlanie obrazu lub wideo jako tła podczas spotkania Zoom. Funkcja ta działa najlepiej w połączeniu z fizycznym zielonym ekranem (green screen) i jednolitym oświetleniem, aby Zoom mógł wykryć różnicę między Tobą a Twoim tłem. Jako wirtualne tło możesz wyświetlić własne obrazy lub filmy, albo nie używać niczego i po prostu rozmyć tło.

Wymagania wstępne

Upewnij się, że Twój komputer spełnia wymagania systemowe dla wirtualnego tła.
 

Rekomendacje

Poniższe zalecenia pomogą Ci uzyskać jak najlepszy efekt wirtualnego tła:

  • Używaj kamery o wysokiej jakości.
  • Stosuj jednolite oświetlenie i kolorystykę.
  • Nie noś ubrań w tym samym kolorze co wirtualne tło.
  • Używaj jednolitego koloru tła, najlepiej zielonego – green screen.

Obraz wirtualnego tła

  • Nie ma ograniczeń wielkości przy dodawaniu własnego wirtualnego tła, ale zalecamy przycięcie obrazu tak, aby pasował do wymiarów Twojej kamery przed jego załadowaniem.
   Przykład: Jeśli Twoja kamera jest w standardzie 16:9, obraz o wymiarach 1280 x 720 pikseli lub 1920 x 1080 pikseli będzie działał dobrze.
  • Jeśli nie masz pewności co do standardu swojego aparatu, użyj obrazu tła o minimalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
  • Przejrzyj gotowe wirtualne tła z Zoom lub skorzystaj z tych źródeł, aby znaleźć inne obrazy o dobrej jakości: Pexels, Pixabay.

Wideo w tle

  • Film (plik MP4 lub MOV) o minimalnej rozdzielczości 480 x 360 pikseli (360p) i maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli (1080p).

Jak dodać wirtualne tło w Zoom?

Uwaga: Aby wirtualne tła zaczęły działać, użytkownicy muszą wylogować się z aplikacji Zoom i zalogować ponownie.

Konto

Aby włączyć funkcję Tła wirtualnego dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do portalu Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Account Management, a następnie Account Settings.
 3. W zakładce Meeting przejdź do opcji Virtual Background (w sekcji In Meeting (Advanced)) i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  Uwaga: Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Turn On, aby zweryfikować zmianę.
Jak dodać wirtualne tło w Zoom?
 1. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Lock, aby potwierdzić ustawienie.
 2. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Allow use of videos for virtual backgrounds, a następnie Save to confirm the change, aby przyznać użytkownikom dostęp do wirtualnego tła w postaci wideo.
 3. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Allow users to upload custom backgrounds, a następnie Save, aby potwierdzić zmianę, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie własnego wirtualnego tła.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Manage virtual background, aby przesłać domyślne obrazy tła dostępne dla użytkowników.
  Uwaga: Użytkownicy muszą mieć klienta/aplikację w wersji 5.1.1 lub wyższej, aby mogli oglądać przesłane przez Ciebie obrazy tła.
 5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Require users to always use virtual background, aby użytkownicy zawsze korzystali z tła wirtualnego, a następnie Save, aby potwierdzić zmianę.

Grupy

Aby włączyć funkcję tła wirtualnego dla wszystkich członków określonej grupy:

  1. Zaloguj się do portalu Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup użytkowników.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij User Management, a następnie Group Management.
  3. Kliknij nazwę grupy, a następnie kliknij kartę Meeting, aby uzyskać dostęp do ustawień.
  4. W zakładce Meeting przejdź do opcji Virtual Background i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
  5. Uwagi:

    • Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przycisk Status toggle, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, należy wybrać opcję Turn On, aby zweryfikować zmianę.
    • Jeśli ustawienie jest wyszarzone, oznacza to, że zostało ono zablokowane na poziomie konta i musi zostać zmienione na tym poziomie.
Jak dodać wirtualne tło w Zoom?
 1. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Lock, aby potwierdzić ustawienie.
 2. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Allow use of videos for virtual backgrounds, a następnie Save to confirm the change, aby przyznać użytkownikom dostęp do wirtualnego tła w postaci wideo.
 3. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Allow users to upload custom backgrounds, a następnie Save, aby potwierdzić zmianę, aby umożliwić użytkownikom przesyłanie własnego wirtualnego tła.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Manage virtual background, aby przesłać domyślne obrazy tła dostępne dla użytkowników.
  Uwaga: Użytkownicy muszą mieć klienta/aplikację w wersji 5.1.1 lub wyższej, aby mogli oglądać przesłane przez Ciebie obrazy tła.
 5. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Require users to always use virtual background, aby użytkownicy zawsze korzystali z tła wirtualnego, a następnie Save, aby potwierdzić zmianę.

Użytkownik

Aby włączyć funkcję wirtualnego tła na swoim koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Settings.
 3. W zakładce Meeting przejdź do opcji Virtual Background (w sekcji In Meeting (Advanced)) i sprawdź, czy ustawienie jest włączone.
Jak dodać wirtualne tło w Zoom?

Uwagi

 • Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknąć przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz Turn On, aby zweryfikować zmianę.
 • Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i należy skontaktować się z administratorem konta Zoom.

Zarządzanie wirtualnymi tłami przez administratora

Administratorzy mogą wgrywać własne tła wirtualne, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy na ich koncie, lub mogą przypisać określone tła wirtualne do użytku przez konkretne grupy użytkowników. Administrator może zezwolić użytkownikom na dodawanie własnego tła wirtualnego lub ograniczyć je tylko do tych, które zostały udostępnione przez administratora.

 1. Włącz funkcję tła wirtualnego w ustawieniach konta w zakładce Account Settings lub Group Settings.
 2. Kliknij przycisk Manage virtual background.
 3. Kliknij przycisk Choose Files lub przeciągnij i upuść obrazy, które chcesz przesłać.
 4. Poczekaj, aż przesyłanie zakończy się przed zamknięciem tego okna. W górnej części strony pojawi się mały baner informujący o pomyślnym przesłaniu pliku.
  Po przesłaniu nowego tła użytkownicy będą musieli wylogować się z aplikacji, a następnie zalogować się ponownie, aby pobrać tło.

Uwagi

 • Użytkownicy muszą mieć zainstalowaną wersję 5.1.1 lub wyższą, aby korzystać z tej funkcji.
 • Domyślne wirtualne tła Zoom nie mogą być usunięte z portalu internetowego.
 • Obecnie nie można wgrywać wirtualnego tła wideo.

Jak dodać wirtualne tło w Zoom używając poszczególnych systemów?

Windows, macOS

 1. Zaloguj się do aplikacji desktopowej Zoom.
 2. Kliknij swój obrazek profilowy, a następnie kliknij Settings.
Jak dodać wirtualne tło w Zoom?
  1. Wybierz opcję Backgrounds & Filters.

Uwaga: Jeśli nie masz zakładki Virtual Background, a włączyłeś ją w portalu internetowym, wyloguj się z klienta Zoom i zaloguj ponownie.

 1. Zaznacz opcję I have a green screen, jeśli masz fizycznie ustawiony zielony ekran. Możesz wtedy kliknąć na swój film, aby wybrać odpowiedni kolor dla zielonego ekranu.
 2. Kliknij na obraz lub wideo, aby wybrać tło wirtualne.
 3. (Opcjonalnie) Dodaj swój własny obraz klikając + i wybierając czy chcesz przesłać obraz czy wideo.
Jak dodać wirtualne tło w Zoom?

Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Download, aby pobrać pakiet dla wirtualnego tła bez zielonego ekranu.

Jak dodać wirtualne tło w Zoom?

Uwagi:

 • Aby wyłączyć wirtualne tło, otwórz ponownie opcje wirtualnego tła i wybierz opcję None.
 • Upewnij się, że używasz jednolitego koloru tła, gdy zaznaczona jest opcja I have a green screen.
 • Po wybraniu opcji wirtualnego tła będzie ono używane podczas przyszłych spotkań.

Linux

 1. Zaloguj się do aplikacji desktopowej Zoom.
 2. Kliknij przycisk Settings.
Jak dodać wirtualne tło w Zoom?
  1. Wybierz opcję Virtual Background.

Uwaga: Jeśli nie masz zakładki Virtual Background, a włączyłeś ją w portalu internetowym, wyloguj się z klienta Zoom i zaloguj ponownie.

 1. Kliknij na obraz, aby wybrać wirtualne tło.
 2. (Opcjonalnie) Dodaj własny obraz, klikając i wybierając obraz, który chcesz przesłać.

Uwagi:

 • Aby wyłączyć Wirtualne tło, otwórz ponownie opcje wirtualnego tła i wybierz opcję None.
 • Upewnij się, że używasz jednolitego koloru tła.
 • Po wybraniu opcji, to wirtualne tło będzie używane podczas przyszłych spotkań.

Android, iOS

 

 1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Będąc na spotkaniu Zoom, dotknij przycisku More w elementach sterujących.
Jak dodać wirtualne tło w Zoom?
 1. Stuknij opcję Virtual Background (Android) lub Background and Filters (iOS).
 2. Stuknij tło, które chcesz zastosować, lub stuknij +, aby przesłać nowy obraz. Tło zostanie zastosowane automatycznie.
Jak dodać wirtualne tło w Zoom?
 1. Stuknij przycisk Close po wybraniu tła, aby powrócić do spotkania.

Uwagi:

 • Po wybraniu opcji to wirtualne tło będzie używane podczas przyszłych spotkań.
 • Aby wyłączyć wirtualne tło, należy ponownie otworzyć opcje wirtualnego tła i wybrać opcję None.

Rozwiązywanie problemów

 • Jeśli po włączeniu karty Virtual Background w ustawieniach klienta desktopowego nie ma jej, wyloguj się z klienta i zaloguj ponownie.
 • Ręcznie wybierz kolor tła, aby upewnić się, że wybrano właściwy kolor. Ta opcja jest dostępna tylko po kliknięciu obrazu i wybraniu opcji I have a green screen.
 • Upewnij się, że tło jest jednolitego koloru z minimalnymi cieniami. Upewnij się również, że tło jest jednolite w oświetleniu. Idealna jest konfiguracja 3-punktowego oświetlenia.
 • Upewnij się, że kolor Twojego zielonego ekranu nie pasuje do koloru Twojej koszuli, włosów lub oczu.