Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Nagrywanie spotkania w Zoom w chmurze

Włączenie ustawienia nagrywania w chmurze pozwala gospodarzom na nagrywanie ich wydarzenia w chmurze Zoom. Domyślnie ustawienie to jest automatycznie włączone dla wszystkich płatnych subskrybentów. Jeśli chcesz zarządzać tym, co gospodarze mogą robić ze swoimi nagraniami w chmurze, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania wstępne dotyczące włączania nagrywania w chmurze

Jak włączyć ustawienia nagrywania w chmurze?

Konto

 1. Zaloguj się do portalu Zoom jako właściciel lub administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Wybierz zakładkę Recording i sprawdź, czy ustawienie Cloud Recording jest włączone. Jeśli jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. W wyskakującym okienku Włącz “Nagrywanie w chmurze” kliknąć Włącz.
 4. Zaznacz żądane widoki nagrywania, które mają być rejestrowane, oraz wszelkie Zaawansowane ustawienia nagrywania w chmurze.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby ustawienie Nagrywanie w chmurze było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę kłódki po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

  1. Zaloguj się do portalu Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup.
  2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
  3. Kliknij nazwę odpowiedniej grupy z listy.
  4. Wybierz zakładkę Nagrywanie i sprawdź, czy ustawienie Nagrywanie w chmurze jest włączone. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknąć przełącznik, aby je włączyć. W oknie podręcznym Włącz “Zapis w chmurze” kliknąć Włącz.
  5. Wybierz żądane widoki nagrywania, które mają być rejestrowane, oraz wszelkie Zaawansowane ustawienia nagrywania w chmurze.
  6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby ustawienie Nagrywanie w chmurze było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników tej grupy, kliknij ikonę kłódki po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie konta i będzie wymagała zmiany.

Użytkownik

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W panelu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
  3. Wybierz zakładkę Nagrywanie i sprawdź, czy ustawienie Nagrywanie w chmurze jest włączone. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij na przełącznik Status, aby je włączyć. W wyskakującym okienku Włącz “Nagrywanie w chmurze” kliknąć Włącz.
  4. Wybrać żądane widoki nagrywania, które mają być rejestrowane, oraz wszelkie Zaawansowane ustawienia nagrywania w chmurze.

Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana i musi zostać zmieniona na poziomie grupy lub konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje i poradniki o Zoom
 
Zapisz się do Newslettera

Zobacz także

Innowacje w Zoom

Innowacje w Zoom

Chcielibyśmy podzielić się kilkoma innowacjami, które Zoom wprowadził w ciągu ostatniego roku, a które napędzają ewolucję miejsca pracy, wzmacniają pozycję pracowników, usprawniają współpracę i sprawiają, że przejście na pracę hybrydową jest…

Klucz prowadzącego

Klucz prowadzącego

Klucz prowadzącego to 6-cyfrowy kod PIN, który służy do przejmowania opcji sterowania spotkaniem. Klucz prowadzącego można edytować lub wyświetlić na swoim profilu. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań…

Profil konta

Profil konta

Na stronie profilu konta wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące konta. Konto może obejmować całą firmę lub pojedynczego użytkownika, zależnie od rozmiaru konta…