Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Nagrywanie spotkania w Zoom w chmurze

Włączenie ustawienia nagrywania w chmurze pozwala gospodarzom na nagrywanie ich wydarzenia w chmurze Zoom. Domyślnie ustawienie to jest automatycznie włączone dla wszystkich płatnych subskrybentów. Jeśli chcesz zarządzać tym, co gospodarze mogą robić ze swoimi nagraniami w chmurze, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania wstępne dotyczące włączania nagrywania w chmurze

Jak włączyć ustawienia nagrywania w chmurze?

Konto

 1. Zaloguj się do portalu Zoom jako właściciel lub administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Wybierz zakładkę Recording i sprawdź, czy ustawienie Cloud Recording jest włączone. Jeśli jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. W wyskakującym okienku Włącz “Nagrywanie w chmurze” kliknąć Włącz.
 4. Zaznacz żądane widoki nagrywania, które mają być rejestrowane, oraz wszelkie Zaawansowane ustawienia nagrywania w chmurze.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby ustawienie Nagrywanie w chmurze było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę kłódki po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

  1. Zaloguj się do portalu Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup.
  2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
  3. Kliknij nazwę odpowiedniej grupy z listy.
  4. Wybierz zakładkę Nagrywanie i sprawdź, czy ustawienie Nagrywanie w chmurze jest włączone. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknąć przełącznik, aby je włączyć. W oknie podręcznym Włącz “Zapis w chmurze” kliknąć Włącz.
  5. Wybierz żądane widoki nagrywania, które mają być rejestrowane, oraz wszelkie Zaawansowane ustawienia nagrywania w chmurze.
  6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby ustawienie Nagrywanie w chmurze było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników tej grupy, kliknij ikonę kłódki po prawej stronie, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie konta i będzie wymagała zmiany.

Użytkownik

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W panelu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
  3. Wybierz zakładkę Nagrywanie i sprawdź, czy ustawienie Nagrywanie w chmurze jest włączone. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij na przełącznik Status, aby je włączyć. W wyskakującym okienku Włącz “Nagrywanie w chmurze” kliknąć Włącz.
  4. Wybrać żądane widoki nagrywania, które mają być rejestrowane, oraz wszelkie Zaawansowane ustawienia nagrywania w chmurze.

Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana i musi zostać zmieniona na poziomie grupy lub konta. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.

Zobacz także

Testowanie dźwięku z komputera lub urządzenia

Testowanie dźwięku z komputera lub urządzenia

Artykuł zawiera informacje jak uruchomić testowanie dźwięku w Zoom. Istnieją dwa sposoby dołączania dźwięku do spotkań: dołączanie przez komputer lub dołączanie przez telefon…