Korzystanie z klucza prowadzącego

Korzystanie z klucza prowadzącego

Klucz prowadzącego to 6-cyfrowy kod PIN, który służy do przejmowania opcji sterowania spotkaniem. Klucz prowadzącego można edytować lub wyświetlić na swoim profilu. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań.

Musisz skorzystać z klucza prowadzącego, aby przejmować rolę prowadzącego w następujących przypadkach:

  • Po rozpoczęciu osobistej konferencji głosowej (PAC) tylko dla sieci PSTN.
  • Po dołączeniu do spotkania za pośrednictwem telefonu.
  • Rozpoczynając spotkanie za pomocą urządzenia SIP/H.323 lub korzystając z opcji prowadzącego podczas spotkania.
  • Po dołączeniu do spotkania, korzystając z klienta stacjonarnego Zoom, i włączeniu funkcji “Dołącz przed prowadzącym”.
  • Po dołączeniu do zaplanowanego spotkania w systemie Zoom Room. Innymi słowy, dołączając poprzez wprowadzenie identyfikatora spotkania lub linku osobistego spotkania w kontrolerze Zoom Room.
  • Po dołączeniu do spotkania, korzystając z listy w systemie Zoom Room. Jeśli wiele systemów Zoom Rooms dołącza do spotkania, pierwszy z nich przejmuje rolę prowadzącego spotkanie. Możesz przejąć rolę prowadzącego za pomocą klucza prowadzącego.

Uwaga

 • Administrator może zmienić zaawansowane ustawienia zabezpieczeń tak, aby użytkownicy nie mogli modyfikować swoich kluczy.
 • Jeśli uczestnik przejmie rolę prowadzącego podczas spotkania innego uczestnika, a oryginalny prowadzący dołączy do tego spotkania, będąc zalogowanym na swoim koncie, automatycznie przejmie on kontrolę nad spotkaniem, a użytkownik sterujący spotkaniem zostanie zdegradowany do roli uczestnika. W razie potrzeby prowadzący może awansować danego uczestnika do roli prowadzącego lub współprowadzącego.

Wymagania

 • Konto Pro, Business, Enterprise lub dla edukacji

Przejmowanie roli prowadzącego za pomocą klucza prowadzącego

 • Klient stacjonarny Zoom
  • Windows: 4.6.0 lub wyższa wersja
  • macOS: 4.6.0 lub wyższa wersja
  • Linux: 3.5.330166.1202 lub nowsza
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • Android: wersja 4.6.0 lub nowsza
  • iOS: wersja 4.6.0 lub nowsza
 • Zoom Rooms dla sali konferencyjnej
  • Komputer: wersja 4.6.0 lub nowsza
  • macOS: 4.6.0 lub wyższa wersja

Dostosowywanie klucza prowadzącego

Możesz edytować i wprowadzać preferowany 6-cyfrowy klucz prowadzącego. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij przycisk Profil w menu nawigacji.
 3. Przewiń w dół do sekcji Klucz prowadzącego.
 4. Aby wyświetlić 6-cyfrowy klucz prowadzącego, kliknij przycisk Pokaż, który znajduje się obok pola Klucz prowadzącego.
 5. Kliknij przycisk Edytuj.
 6. Wprowadź nowy klucz prowadzącego i kliknij przycisk Zapisz.

Przejmowanie roli prowadzącego w aplikacji

Jeśli chcesz przejąć rolę prowadzącego, gdy dołączasz do spotkania, a funkcja Dołącz przed prowadzącym jest włączona.

 1. Dołącz do spotkania.
 2. Kliknij opcję Uczestnicy
Korzystanie z klucza prowadzącego
 1. Kliknij przycisk Poproś o przywrócenie roli prowadzącego, który znajduje się na końcu listy uczestników.
Korzystanie z klucza prowadzącego
 1. Wprowadź klucz prowadzącego.
Korzystanie z klucza prowadzącego
 1. Kliknij przycisk Poproś o przywrócenie roli prowadzącego

Po weryfikacji klucza prowadzącego otrzymasz możliwość sterowania spotkaniem.

Przejmowanie roli prowadzącego w urządzeniu SIP/H.323

Możesz dołączyć jako prowadzący za pośrednictwem urządzenia H.323 lub SIP, dodając klucz prowadzącego w ciągu wybierania. Jeśli funkcja Dołącz przed prowadzącym jest włączona, otrzymasz komunikat z prośbą o wprowadzenie klucza prowadzącego podczas uzyskiwania dostępu do menu prowadzącego.

Uwaga: użytkownicy dołączający za pomocą klucza prowadzącego lub parowania nadal będą widoczni dla innych uczestników jako Gość. Z tego powodu uczestnicy dołączający za pomocą innych klientów Zoom mogą otrzymać powiadomienie o treści Prowadzący jeszcze nie dołączył mimo dołączenia jako prowadzący.

Aby dołączyć jako prowadzący, skorzystaj z jednego z następujących ciągów wybierania:

H.323

Spotkania bez hasła:

[Adres IP]##[Identyfikator spotkania]###[Klucz hosta]
Przykład: 192.168.1.25##123456789###123456

Spotkania z hasłem:

[Adres IP]##[identyfikator spotkania]#[Hasło]#[Układ]#[Klucz prowadzącego]
Przykład: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456

SIP

Spotkania bez hasła:

[Identyfikator spotkania]…[Klucz prowadzącego]@[Adres IP]
Przykład: 123456789…123456@zoomcrc.com

Spotkania z hasłem:

[Identyfikator spotkania].[Hasło]..[Klucz prowadzącego]@[Adres IP]
Przykład: 123456789.12345..123456@zoomcrc.com

Przejmowanie roli prowadzącego podczas osobistej konferencji głosowej (PAC)

Spotkania PAC umożliwiają prowadzącemu (lub innemu uczestnikowi, który zna klucz prowadzącego) rozpoczęcie spotkania PAC, wprowadzając 6-cyfrowy klucz prowadzącego, gdy pojawi się monit. Po wprowadzeniu klucza prowadzącego podczas spotkania PAC, spotkanie rozpocznie się i inni użytkownicy będą mogli dołączać w roli uczestników. Prowadzący spotkanie będzie mieć możliwość sterowania za pomocą klawiatury numerycznej.

Przejmowanie roli prowadzącego, rozpoczynając nagrywanie w chmurze

Jeśli nie wprowadzisz klucza prowadzącego w momencie dołączania do spotkania, otrzymasz monit z prośba o jego wprowadzenie, gdy rozpoczniesz nagrywanie w chmurze.