Logowanie Sso

Logowanie za pomocą SSO

Jeśli właściciel konta lub administratorzy skonfigurowali jednokrotne logowanie (SSO) dla Twojego konta Zoom, możesz używać SSO do logowania w Internecie oraz w kliencie Zoom.

Wymagania wstępne – Logowanie za pomocą SSO

Portal internetowy

 1. Przejdź do adresu URL swojego konta Zoom, na przykład https://company.zoom.us.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się.
Sso logowanie
Zostaniesz przekierowany do swojego dostawcy usługi pojedynczego logowania w celu zalogowania się. Po zalogowaniu się, zostaniesz przekierowany z powrotem do portalu internetowego Zoom.

Klient Zoom Desktop

  1. Kliknij przycisk Sign In with SSO.
  2. Wprowadź domenę swojej firmy. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać domenę swojej firmy. Jeśli nie znasz domeny swojej firmy, wybierz opcję Nie znam domeny firmy, a następnie wpisz swój adres e-mail.
  3. Kliknij Kontynuuj. Zostaniesz przekierowany do swojego dostawcy usługi pojedynczego logowania w celu zalogowania się. Po zalogowaniu się zostaniesz przekierowany z powrotem do programu Zoom Desktop Client.

Zoom Mobile App

 1. Dotknij przycisku SSO.
 1. Wprowadź domenę swojej firmy. Skontaktuj się z administratorem usługi Zoom, aby uzyskać domenę swojej firmy.
Jeśli nie znasz domeny swojej firmy, stuknij w Nie znam domeny firmy, a następnie wpisz swój adres e-mail.
 1. Stuknij przycisk Kontynuuj. Zostaniesz przekierowany do swojego dostawcy usługi pojedynczego logowania w celu zalogowania się. Po zalogowaniu się zostaniesz przekierowany z powrotem do aplikacji Zoom Mobile App.