Najlepsze praktyki zabezpieczenia wirtualnej klasy w Zoom

Zoom jest wyposażony w liczne funkcje bezpieczeństwa zaprojektowane do kontrolowania wirtualnych sal lekcyjnych, zapobiegania zakłóceniom i wspierania efektywnego prowadzenia lekcji zdalnych. Poznaj najlepsze praktyki dla zabezpieczenia wirtualnej sali lekcyjnej za pomocą wbudowanych funkcji Zoom.

Zoom dla Edukacji

Zoom pomógł tysiącom szkół i nauczycieli na całym świecie szybko przejść do zdalnego nauczania. Chcemy, aby wszyscy mieli zapewnione takie same warunki jak podczas tradycyjnych zajęć w sali lekcyjnej. Poznaj funkcje Zoom do kontrolowania spotkań.

Zablokuj swoją wirtualną klasę

Czy wiesz, że możesz zablokować sesję Zoom, która już się rozpoczęła, aby nikt więcej nie mógł do niej dołączyć? To trochę jak zamknięcie drzwi w sali lekcyjnej po dzwonku. Daj uczniom kilka minut na dołączenie do lekcji, następnie na dole okna Zoom kliknij “Manage Participants”. W wyskakującym okienku “Participants”, rozwiń opcję “More” i wybierz “Lock Meeting”.

Kontroluj współdzielenie ekranu

Aby dać nauczycielom większą kontrolę nad tym, co widzą uczniowie i uniemożliwić im udostępnianie przypadkowych treści, Zoom niedawno zaktualizował domyślne ustawienia udostępniania ekranu dla użytkowników edukacyjnych. Uprawnienia współdzielenia są teraz domyślnie ustawione na “Host Only” (z. ang. Tylko Gospodarz), więc domyślnie nauczyciele są jedynymi, którzy mogą udostępnić ekran klasie. Jeśli jednak uczniowie muszą dzielić się swoją pracą z grupą, można zezwolić na prezentowanie ekranu w ustawieniach gospodarza. Kliknij na strzałkę obok “Share Screen”, a następnie na “Advanced Sharing Options”. W wierszu “Who can share?” wybierz “Only Host” i zamknij okno. Możesz także zmienić domyślną opcję udostępniana na “All Participants” (z. ang. wszyscy uczestnicy) w ustawieniach Zoom.

Włącz poczekalnię

Funkcja poczekalni jest jednym z najlepszych sposobów, służących ochronie wirtualnej klasy Zoom przed nieproszonymi gośćmi. Po włączeniu tej funkcji są dwie możliwości dla osób trafiających do Waiting Room (z. ang. poczekalnia):
 1. Wszyscy uczestnicy zostaną wysłani do wirtualnej poczekalni, gdzie będzie można ich przyjąć pojedynczo lub wszystkich na raz.
 2. Opcja “Guest Participants Only” pozwala pominąć poczekalnie znanym uczniom i dołączyć im do wirtualnej klasy. Natomiast każdego nieznanego/niezalogowanego umieści w poczekalni.
Wirtualna poczekalnia może być włączona dla każdej klasy (w Twoich ustawieniach) lub dla poszczególnych klas na poziomie planowania. Od 31 marca funkcja “Waiting Room” jest domyślnie włączona.

Zablokuj czat

Nauczyciele mogą ograniczyć czat w klasie, aby uczniowie nie mogli prywatnie wysyłać wiadomości do innych uczniów. Zalecamy kontrolowanie dostępu do czatu na pasku narzędzi spotkania (zamiast wyłączania go całkowicie), aby uczniowie mogli nadal w razie potrzeby kontaktować się z nauczycielem.

Usuń uczestnika

Jeśli jakiemuś nieproszonemu gościowi uda się dołączyć do Twojej wirtualnej klasy, możesz go łatwo usunąć z poziomu menu “Participants”. Najedź kursorem na jego nazwę, kliknij przycisk “More”, a następnie “Remove”. Po wykonaniu tych kroków usunięty uczestnik nie będzie mógł ponownie dołączyć do sali lekcyjnej.

Opcje bezpieczeństwa podczas planowania zajęć

Świetną rzeczą w Zoom jest to, że funkcje bezpieczeństwa są dostępne na wyciągnięcie ręki już podczas planowania zajęć. Dzięki temu nie musisz wprowadzać dodatkowych zmian w ustawieniach przed uczniami w klasie. Oto kilka najbardziej odpowiednich:

 • Wymagaj rejestracji: Opcja ta pokazuje adres e-mail każdego, kto zapisał się na zajęcia i może pomóc w ocenie tego kto jest obecny na lekcji.
 • Użyj losowego ID spotkania: Najlepszą praktyką jest generowanie losowego identyfikatora spotkania dla swojej klasy, aby nie można było go wielokrotnie wykorzystać. Jest to lepsza alternatywa od używania Personal Meeting ID (z. ang. personalny identyfikator spotkania), który nie jest zalecany, ponieważ to w zasadzie stałe spotkanie, cały czas trwające.
 • Ochrona sali lekcyjnej hasłem: Stwórz hasło i udostępnij je uczniom np. poprzez szkolny e-mail, aby tylko upoważnieni mogli dołączyć do wirtualnej klasy.
 • Zezwól na dołączenie tylko uwierzytelnionym użytkownikom: Wybranie tej opcji oznacza, że tylko uczniowie zalogowani na swoje konto Zoom, mogą mieć dostęp do tej konkretnej klasy.
 • Wyłącz możliwość dołączenia przed gospodarzem: Uczniowie nie będą mogli dołączyć do klasy przed nauczycielem i zobaczą komunikat “The meeting is waiting for the host to join.”
 • Zarządzaj rysowaniem/pisaniem po ekranie: Nauczyciele powinni wyłączyć funkcje “annotation” dla uczestników, aby uniemożliwić uczniom robienie adnotacji na udostępnianym ekranie, jednocześnie rozpraszając uczniów.
Uwaga: W przypadku szkół planujących zajęcia za pomocą systemu LMS, niektóre z ustawień mogą wyglądać nieco inaczej.


Dodatkowo nauczyciele mają kilka opcji wewnątrz spotkania do kontrolowania wirtualnej klasy:

 • Wyłączenie obrazu wideo: Wyłącz obraz wideo uczniów, aby zablokować rozpraszające, nieodpowiednie treści.
 • Wyciszenie uczniów: Wyciszenie poszczególnych uczniów lub wszystkich jednocześnie. Opcja “Mute Upon Entry” (wycisz podczas dołączania) jest dostępna w ustawieniach – umożliwia zachowanie ciszy, gdy wszyscy uczniowie dołączają do lekcji.
 • Zawieszenie uczestnika: Zamiast usunąć użytkownika można chwilowo zawiesić jego połączenie audio/wideo. Kliknij na miniaturkę wideo uczestnika i wybierz “Start Attendee On-Hold to activate”.

Ważna rekomendacja dla nauczycieli

Nauczyciele: Zachęcamy do NIE UMIESZCZANIA zdjęć swojej wirtualnej klasy na portalach społecznościowych lub innych miejscach w internecie. Podczas, gdy miło jest podzielić się pozytywnymi wrażeniami korzystania z Zoom-a należy pamiętać, że zależy nam wszystkim na ochronie prywatności najmłodszych użytkowników i zniechęcaniu do publicznego umieszczania zdjęć uczniów, zwłaszcza nieletnich.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu “Zoom 101: Securing your Meetings & Virtual Classrooms” Dowiedz się, jak dodać warstwy bezpieczeństwa do spotkań Zoom, aby uniknąć nieproszonych uczestników.