Nowe funkcje Zoom

Nowe funkcje Zoom

Nowy rok, nowe funkcje Zoom: domyślne tłumaczenie ustne, dodawanie pliku wideo do poczekalni i inne!

Oto najważniejsze informacje dotyczące ostatniej aktualizacji platformy Zoom:

Zoom Meetings

Wprowadzone zostały aktualizacje, które pozwolą usprawnić konfigurację spotkań i stworzyć godne miejsce spotkań dla każdego.

Włącz domyślnie tłumaczenie ustne

Właściciele konta oraz administratorzy, którzy chcieliby, by w ich spotkaniach lub webinarach brali udział tłumacze ustni mogą domyślnie włączyć funkcję tłumaczenia symultanicznego podczas planowania spotkań w Zoom, by stworzyć bezproblemowe doświadczenie dla wszystkich uczestników, niezależnie od tego, jakim językiem się posługują.

Automatyczne wsparcie językowe dla klienta internetowego

Interfejs użytkownika podczas spotkania będzie wyświetlany w tym samym języku, jaki jest ustawiony w przeglądarce internetowej, aby usprawnić obsługę spotkania i ograniczyć utrudnienia w procesie rozpoczynania spotkania.

Dodawanie wideo do poczekalni

Prowadzący spotkanie mogą dodać wideo podczas ustawiania poczekalni spotkania w portalu internetowym. Uczestnicy w poczekalni mogą zobaczyć wideo, gdy czekają aż prowadzący wpuści ich na spotkanie, co zapewnia metodę bezproblemowej dystrybucji ważnych informacji przed rozpoczęciem spotkania. Ta funkcja wymaga posiadania wersji klienta 5.7.3 lub późniejszej i jest dostępna dla wszystkich płatnych kont.

Resetowanie wirtualnego tła do domyślnego po każdym spotkaniu

By zautomatyzować sposób, w jaki użytkownicy zmieniają wirtualne tła i zapobiegać udostępnianiu wrażliwych informacji, które mogą się na nich znajdować, administratorzy mogą ustawić domyślne tło wirtualne, które automatycznie zresetuje się na początku każdego spotkania.

Włącz lub wyłącz wizualny znak wodny podczas spotkania

Aby umożliwić większą elastyczność w zarządzaniu nagraniami, prowadzący mogą włączać lub wyłączać funkcję wizualnego znaku wodnego podczas spotkania. Wszyscy uczestnicy spotkania muszą posiadać najnowszą wersję klienta Zoom Desktop Client przed dołączeniem do spotkania.

Przykład listy nienumerowanej:

Zoom Rooms

Zapewnij większą spójność środowiska użytkownika i ulepsz hybrydowe środowisko pracy dzięki najnowszym aktualizacjom.

Pomoc dla Inteligentnej galerii na urządzeniach Mac i Windows

Widok Inteligentnej galerii w Pokojach Zoom wyświetla wiele kanałów wideo z jednej sali konferencyjnej, zezwalając kamerze w Zoom Rooms na oddzielenie całego pomieszczenia uczestników i wyświetlanie ich w ich własnej przestrzeni w galerii, co znacznie poprawia komunikację twarzą w twarz z uczestnikami dołączającymi zdalnie. Zoom oferuje obecnie pomoc dla Inteligentnej galerii, zarówno na urządzeniach Mac, jak i Windows oraz dla każdej certyfikowanej kamery na USB. To pomaga organizacjom stworzyć godniejsze doświadczenie dla pracowników hybrydowych lub zdalnych, którzy dołączają do spotkań organizowanych w salach konferencyjnych na miejscu.

Nowe funkcje Zoom

Nowy wygląd i obsługa kontrolera Zoom Rooms

W ramach najnowszej aktualizacji 5.9+ powstał nowy interfejs użytkownika kontrolerów Zoom Rooms, który jest teraz zgodny z wyglądem i sposobem obsługi reszty Zoom Rooms oraz innych produktów Zoom.

Dostępny jest już dziś na większości sprzętów komputerowych.

Nowe funkcje Zoom

Zoom Events

Udostępniona została nowa funkcja dla Zoom Events, która pomoże zgromadzić uczestników, stworzyć nowe doświadczenia i zbudować niezapomniane doświadczenie związane z wydarzeniem.

Expo

Expo może pomóc stworzyć więcej okazji do nawiązywania kontaktów na żywo między uczestnikami, prelegentami i sponsorami. W ramach wirtualnego parkietu expo mogą oni poruszać się swobodnie po całej przestrzeni, nawiązywać kontakty z pojedynczymi osobami dzięki funkcji czatu jeden na jednego i dołączać do innych uczestników na stoiskach Expo, by uczestniczyć w rozmowach tematycznych.

Nowe funkcje Zoom

Uczestnicy mogą wchodzić w interakcje ze sponsorami, angażować się w dyskusje na żywo i zgłębiać wybrane tematy. Reprezentanci na stoiskach lub sponsorzy mogą zostać prowadzącymi wielu odbywających się w tym samym czasie dyskusji na stoisku, a uczestnicy mogą zobaczyć podgląd tych spotkań przed dołączeniem.

Wydarzenia Zoom Expo to wartościowe rozwiązanie:

  • Dla prowadzących chcących polepszyć wirtualne doświadczenia
  • Dla uczestników chcących nawiązywać kontakty i wchodzić w interakcje na żywo
  • Pozwalające zwiększyć zaangażowanie sponsorów
  • Pozwalające na tworzenie wydarzeń wirtualnych i hybrydowych

Zoom Developer Platform

W tej wersji udostępnione zostanie programistom więcej sposobów na zwiększenie wykrywalności ich aplikacji na rynku i zaprezentowanie wartości, jaką może oferować ich aplikacja.

Nowe kategorie i tagi w App Marketplace

By wspomóc deweloperów aplikacji, umożliwiając im zwiększenie wykrywalności ich aplikacji i umożliwić większej liczbie klientów Zoom znalezienie aplikacji, które współpracują z narzędziami Zoom, zaktualizowaliśmy kategorie aplikacji w App Marketplace, udostępniając deweloperom osiem nowych kategorii, dzięki którym mogą opisać swoje aplikacje przy przesyłaniu szczegółów w procesie budowania aplikacji, jednocześnie aktualizując niektóre istniejące kategorie.

Zoom Phone

Do wersji udostępnionej w tym miesiącu dodaliśmy nowe sposoby na łatwe dołączenie większej liczby uczestników do rozmów telefonicznych, co pozwoli zapewnić, że żadne połączenie nie pozostanie nieodebrane.

Dodaj czwartego uczestnika do połączenia telefonicznego (beta)

Obecnie w wersji beta użytkownicy Zoom Phone mogą dodać czwartą i kolejne osoby do istniejącej rozmowy między trzema rozmówcami, co pozwala na większą elastyczność podczas połączenia konferencyjnego. Dzwoniący może porozmawiać z dodatkowym rozmówcą przed dołączeniem go do połączenia konferencyjnego, by upewnić się, że jest on gotowy dołączyć. Uczestnicy otrzymają także powiadomienie, kiedy dołączy nowy rozmówca, co zwiększy przejrzystość, a każdy uczestnik połączenia konferencyjnego może zostać pojedynczo rozłączony przez inicjatora połączenia.

Powiadamianie członków rozmów grupowych o nieodebranych połączeniach

Klienci muszą mieć możliwość konfigurowania grup użytkowników do obsługi połączeń przychodzących, gdy są niedostępni, aby zapewnić, że żadne połączenie nie pozostanie nieodebrane. Dostosowaliśmy naszą funkcję odbierania połączeń grupowych, tak aby zawierała ona więcej informacji i była mniej uciążliwa dzięki bardziej subtelnemu dzwonkowi i powiadomieniu, które informuje członków połączenia grupowego czy połączenie trafiło do poczty głosowej, czy do jednego z ich kolegów.

Zobacz także

Zoom Rooms

Zoom Rooms

Zoom Rooms jest to licencja umożliwiająca współpracę wideo w jakości HD w każdej przestrzeni – w biurze, w klasie lub w domu…

Zoomtopia 2022 – nowości w Zoom

Zoomtopia 2022 – nowości w Zoom

Tegoroczna edycja Zoomtopii – największego eventu dotyczącego platformy Zoom już za nami. Podczas wydarzenia ogłoszonych zostało wiele innowacji oraz nowości związanych z platformą Zoom. Oto kilka najważniejszych…