Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Jak rozpocząć nagrywanie spotkania Zoom?

W pewnym momencie będziesz chciał nagrać spotkanie lub webinarium na potrzeby szkolenia, w celach prawnych lub innych. Zoom oferuje dwa rodzaje nagrań: nagrywanie spotkań lokalne oraz nagrywanie spotkań w chmurze. Nagrania lokalne, które są standardowo dołączone do wszystkich kont Zoom, są zapisywane na Twoim komputerze. Nagrania w chmurze, dołączone do wszystkich płatnych kont, są zapisywane w chmurze Zoom Cloud, gdzie można je przeglądać, udostępniać i pobierać. Obie opcje zapewniają standardowe wideo MP4, dźwięk M4A oraz pliki tekstowe czatu.

Rozpoczęcie nagrywania

Po rozpoczęciu spotkania, rozpoczynasz nagrywanie naciskając przycisk Nagraj w dolnej części okna spotkania Zoom. Jeśli masz włączone nagrywanie w chmurze, pojawi się okienko z pytaniem, gdzie chcesz nagrywać: Nagraj na tym komputerze lub Nagraj do chmury. Będziesz wiedzieć, że nagrywanie zostało rozpoczęte, ponieważ w lewym górnym rogu okna Zoom pojawi się czerwona lampka z napisem “Nagrywanie”.
  • Kliknij na ikonę pauzy, jeśli chcesz wstrzymać nagrywanie.
  • Kliknij na ikonę start, gdy będziesz gotowy do wznowienia nagrywania.
  • Kliknij na ikonę stop, gdy chcesz zatrzymać nagrywanie.

Lokalne nagrywanie spotkań

Nagrania lokalne są zapisywane na dysku twardym komputera. Domyślnie znajdują się one w folderze Dokumenty, w pliku o nazwie zoom. Tutaj można znaleźć więcej szczegółów na temat wyszukiwania nagrań lokalnych. Możesz także włączyć automatyczne nagrywanie, które jest domyślnie wyłączone.

Nagranie spotkań w chmurze

Twoje nagrania w chmurze są przechowywane w chmurze Zoom. Znajdują się one w zakładce Nagrania w portalu Zoom, którą możesz chronić hasłem, udostępniać i pobierać. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona i jest dostępna dla płatnych abonentów planów Zoom Pro, Business, Education i Enterprise. Jedną z zalet nagrywania w chmurze jest to, że możesz to robić zarówno z urządzenia mobilnego, Zoom Room, jak i z komputera.

Zobacz także

Innowacje w Zoom

Innowacje w Zoom

Chcielibyśmy podzielić się kilkoma innowacjami, które Zoom wprowadził w ciągu ostatniego roku, a które napędzają ewolucję miejsca pracy, wzmacniają pozycję pracowników, usprawniają współpracę i sprawiają, że przejście na pracę hybrydową jest…

Klucz prowadzącego

Klucz prowadzącego

Klucz prowadzącego to 6-cyfrowy kod PIN, który służy do przejmowania opcji sterowania spotkaniem. Klucz prowadzącego można edytować lub wyświetlić na swoim profilu. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań…

Profil konta

Profil konta

Na stronie profilu konta wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące konta. Konto może obejmować całą firmę lub pojedynczego użytkownika, zależnie od rozmiaru konta…