Podgląd wideo podczas dołączania do spotkania Zoom

Podgląd wideo podczas dołączania do spotkania Zoom

W tym artykule dowiesz się jak wyświetlić podgląd wideo podczas dołączania do spotkania Zoom.

Dołączając do spotkania jako uczestnik, możesz wyświetlić podgląd swojego wideo przed dołączeniem. Podczas podglądu wideo masz możliwość aktualizacji ustawień wideo, takich jak wirtualne tło czy filtry wideo. Dodatkowo możesz przetestować swoje wideo w dowolnym momencie, gdy nie uczestniczysz w spotkaniu.

Uwaga: Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, nie zostanie wyświetlone okno dialogowe podgląd wideo – Video Preview przed rozpoczęciem spotkania, ale możesz przetestować ustawienia wideo przed rozpoczęciem spotkania.

Wymagania

 • Aplikacja desktopowa Zoom
  • Windows: 4.4.55311.0714 lub nowszy
  • macOS: 4.4.55311.0714 lub nowszy
  • Linux: 2.8.264592.0714 lub nowszy
  • Chrome OS: 3.3.1710.0714 lub nowszy
 • Aplikacja mobilna Zoom
  • Android: 4.4.55325.0714 lub nowszy
  • iOS: 4.4.55341.0715 lub nowszy

Włączanie podglądu wideo dla Windows i iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji desktopowej Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij ustawienia Settings.
 3. Kliknij kartę Wideo.
 4. Zaznacz pole wyboru obok opcji Always show video preview dialog when joining a video meeting.
  Uwaga: Jeśli ustawienie Turn off my video when joining meeting jest również włączone, podczas dołączania do spotkania nie będzie widoczne okno dialogowe Video Preview. Musisz wyłączyć to ustawienie, jeśli chcesz mieć podgląd swojego wideo.
 5. Kliknij przycisk x, aby zamknąć.

Wyświetlanie podglądu wideo przed dołączeniem do spotkania prowadzonego przez innego użytkownika

  1. Dołącz do spotkania w aplikacji Zoom.
   Uwaga: Jeśli w oknie dialogowym Join Meeting zaznaczysz pole wyboru Turn off my video, dołączysz do spotkania z wyłączoną kamerą i nie będziesz mógł wyświetlić podglądu wideo przed dołączeniem. Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby wyświetlić podgląd wideo
  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu do spotkania i kliknij przycisk Join Meeting
   Zostanie otwarte okno dialogowe Video Preview (Podgląd wideo).
  3. W oknie dialogowym Video Preview (Podgląd wideo) dostępne są następujące opcje:
   • Always show video preview dialog when joining a video meeting: Wyczyść to pole wyboru, aby wyłączyć funkcję podglądu wideo w ustawieniach. Następnym razem, gdy dołączysz do spotkania wideo, nie będzie wyświetlane okno dialogowe Video Preview. Upewnij się, że to pole wyboru jest zaznaczone, aby zachować to ustawienie.
   • Virtual Background: Kliknij ikonę w prawym górnym rogu, aby otworzyć ustawienia. Z tego miejsca możesz zmienić swoje wirtualne tło i zastosować ulepszenia wideo, takie jak filtry i efekty studyjne.
   • Join with Video: Kliknij, aby dołączyć do spotkania z włączonym wideo.
   • Join without Video: Kliknij, aby dołączyć do spotkania z wyłączonym wideo.
  1. Po wejściu na spotkanie możesz włączyć lub wyłączyć kamerę, klikając przycisk Start Video/Stop Video.

Włączanie podglądu wideo dla Android i iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji mobilnej Zoom.
 2. W prawym dolnym rogu stuknij Settings.
 3. Kliknij Meetings
 4. Stuknij w przełącznik obok opcji Always Show Video Preview, aby włączyć to ustawienie.

Uwaga: Jeśli ustawienie Always Turn Off My Video jest również włączone, podczas dołączania do spotkania wideo nie będzie widoczne okno dialogowe Video Preview. Musisz stuknąć przełącznik, aby wyłączyć to ustawienie, jeśli chcesz wyświetlić podgląd wideo.

 

Wyświetlanie podglądu wideo przed dołączeniem do spotkania prowadzonego przez innego użytkownika

 1. Dołącz do spotkania w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu spotkania i stuknij przycisk Continue.
 3. W oknie dialogowym Video Preview (Podgląd wideo) dostępne są następujące opcje:
  • Always show video preview dialog when joining a video meeting: Stuknij przełącznik, aby wyłączyć funkcję podglądu wideo w ustawieniach. Następnym razem, gdy dołączysz do spotkania wideo, nie będzie wyświetlane okno dialogowe Podgląd wideo. Aby zachować to ustawienie, upewnij się, że przełącznik jest włączony.
  • Virtual Background: Stuknij ikonę w lewym górnym rogu, aby otworzyć ustawienia wideo. W tym miejscu możesz zmienić wirtualne tło i zastosować filtry wideo. Stuknij ?, aby zamknąć ten ekran i powrócić do okna dialogowego Video Preview.
  • Join with Video: Stuknij , aby dołączyć do spotkania z włączonym wideo.
  • Join without Video: Stuknij, aby dołączyć do spotkania z wyłączonym wideo.
 1. Po wejściu na spotkanie możesz włączyć lub wyłączyć kamerę, stukając Start Video/Stop Video .