aktualizacji Zoom

Rozpoczęcie pracy z VDI

Przegląd

Infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI) to model obliczeniowy oparty na serwerze, który pozwala na dostarczenie obrazu pulpitu – poprzez sieć – do urządzenia końcowego. Użytkownicy mogą następnie uzyskać dostęp do systemu operacyjnego (OS) i aplikacji na tym punkcie końcowym. Punkty końcowe mogą obejmować komputery PC, cienkie klienty lub urządzenia mobilne. Potencjalne korzyści z zastosowania VDI obejmują ochronę danych, lepsze wsparcie dla pracowników zdalnych oraz możliwość dłuższego zachowania sprawności starszych maszyn. Aplikacja Zoom może być używana z rozwiązaniami Citrix lub VMware VDI i może być dostarczana do cienkiego klienta. Różne pakiety do pobrania można znaleźć na tej stronie wraz z linkami do wytycznych dotyczących instalacji.

Wymagania wstępne

  • Organizacje używające Citrix XenDesktop lub VMware Horizon server published desktop
  • Uwaga: Zoom VDI nie jest obsługiwany w trybie Citrix Seamless.

    Instalacja

    Instalacja aplikacji Zoom w środowisku VDI wymaga dwóch kroków instalacji:
  • Oprogramowanie musi być zainstalowane wewnątrz wirtualnego pulpitu, zazwyczaj w ramach obrazu na serwerze VDI.
  • Wtyczka Zoom Media Plugin jest instalowana na każdym z cienkich klientów mających dostęp do VDI.
  • Bardziej szczegółowe instrukcje instalacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej Citrix lub VMware. Uwaga: Uruchamianie Zoom jako opublikowanej aplikacji nie jest obecnie obsługiwane. Pulpit zdalny RDP jest obsługiwany za pomocą wtyczki WVD dla systemu Windows oraz wtyczki iGel. Połączenie klienta VMware za pomocą protokołu RDP nie jest obsługiwane, natomiast obsługiwane jest połączenie za pomocą protokołu VMware Blast lub PCoIP.