Transmisja spotkań lub webinarów na Facebooku
Transmisja spotkań lub webinarów na Facebooku pozwala udostępniać spotkanie Zoom na żywo na Facebooku na osi czasu, grupie lub stronie, na której jesteś administratorem. Dzięki temu uczestnicy mogą dołączyć do spotkania za pośrednictwem Zoomu, a widzowie mogą oglądać i komentować na żywo na Facebooku.

Uwaga:
Podczas próby przesyłania strumienia na żywo do Facebooka możesz napotkać ten komunikat: “This endpoint is deprecated and will not be accessible once the next Graph API version is released. Please use the Live API instead.” Prosimy zignorować ten komunikat, wybrać miejsce, z którego chcesz transmitować i kliknąć Next. Zoom wprowadzi zmiany w najbliższej aktualizacji, aby zapewnić, że nie będzie żadnych zakłóceń w transmisji na żywo na Facebooku.

Zoom nie obsługuje nowego narzędzia Facebook Live Producer. Jeśli zobaczysz powiadomienie, aby spróbować przejść do nowego Live Producer, kliknij przycisk Dismiss.
Facebook zmienił swoje API od kwietnia 2018 roku i teraz uniemożliwia niektórym użytkownikom strumieniowanie na żywo do grup. Jeśli nie możesz przesyłać na żywo swojego webinaru do Facebooka, możesz skonfigurować strumień Facebook Live jako usługę niestandardową.

Wymagania wstępne

Streaming spotkań:

 • Zoom Pro, Business, Education lub Enterprise
 • Host spotkania jest licencjonowany
 • Platforma Zoom w wersji 4.4.53582 lub wyższej na komputerze PC lub Mac
 • Włączona opcja live stream na Facebook

Streaming webinarów:

 • Zoom Pro, Business, Education lub Enterprise
 • Hostowi przypisana jest licencja webinar
 • Aplikacja Zoom w wersji 4.0 lub wyższej na komputerze PC lub Mac
 • Włączona opcja live stream na Facebook

Włączenie funkcji transmisji na żywo z Facebooka dla spotkań

Konto

Aby umożliwić wszystkim członkom Twojej organizacji transmitowanie spotkań na żywo na Facebooku:

 1. Zaloguj się do portalu Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. Kliknij opcję Account Management (Zarządzanie kontem), a następnie wybierz opcję Account Settings (Ustawienia konta).
 3. Na karcie Meeting (Spotkanie) w sekcji In Meeting (Advanced) (W spotkaniu (Zaawansowane)) znajdź ustawienie Allow livestreaming of meetings, sprawdź, czy jest włączone, zaznacz opcję Facebook i kliknij Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Lock (Zablokuj), aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Umożliwienie wszystkim członkom określonej grupy transmitowania spotkań na żywo na Facebooku::

 1. Zaloguj się do portalu Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup.
 2. Kliknij User Management (Zarządzanie użytkownikami), a następnie wybierz Group Management (Zarządzanie grupami).
 3. Kliknij nazwę grupy, którą chcesz edytować.
 4. Na karcie Meeting (Spotkanie) w sekcji In Meeting (Advanced) (W spotkaniu (Zaawansowane)) znajdź ustawienie Allow livestreaming of meetings, sprawdź, czy jest włączone, zaznacz opcję Facebook i kliknij Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.
  Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Lock (Zablokuj), aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby umożliwić transmisję na żywo webinarów, które organizujesz na Facebooku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
 3. Na karcie Spotkanie w sekcji In Meeting (Advanced) (W spotkaniu (zaawansowane)) znajdź ustawienie Allow livestreaming of webinars, sprawdź, czy jest włączone, zaznacz opcję Facebook i kliknij Save (zapisz), aby zapisać zmiany.
  Uwaga: Jeżeli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i w celu dokonania zmian należy skontaktować się z administratorem Zoom.

Włączenie funkcji transmisji na żywo z Facebooka dla webinarów

Konto

Aby umożliwić wszystkim członkom Twojej organizacji transmitowanie spotkań na żywo na Facebooku:

 1. Zaloguj się do portalu Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. Kliknij opcję Account Management (Zarządzanie kontem), a następnie wybierz opcję Account Settings (Ustawienia konta).
 3. Na karcie Meeting (Spotkanie) w sekcji In Meeting (Advanced) (W spotkaniu (Zaawansowane)) znajdź ustawienie Allow livestreaming of webinars, sprawdź, czy jest włączone, zaznacz opcję Facebook i kliknij Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.
 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Lock (Zablokuj), aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Umożliwienie wszystkim członkom określonej grupy transmitowania spotkań na żywo na Facebooku::

 1. Zaloguj się do portalu Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup.
 2. Kliknij User Management (Zarządzanie użytkownikami), a następnie wybierz Group Management (Zarządzanie grupami).
 3. Kliknij nazwę grupy, którą chcesz edytować.
 4. Na karcie Meeting (Spotkanie) w sekcji In Meeting (Advanced) (W spotkaniu (Zaawansowane)) znajdź ustawienie Allow livestreaming of webinars, sprawdź, czy jest włączone, zaznacz opcję Facebook i kliknij Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.
  Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Lock (Zablokuj), aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby umożliwić transmisję na żywo webinarów, które organizujesz na Facebooku:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
 3. Na karcie Spotkanie w sekcji In Meeting (Advanced) (W spotkaniu (zaawansowane)) znajdź ustawienie Allow livestreaming of webinars, sprawdź, czy jest włączone, zaznacz opcję Facebook i kliknij Save (zapisz), aby zapisać zmiany.
  Uwaga: Jeżeli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta i w celu dokonania zmian należy skontaktować się z administratorem Zoom.

Rozpoczynanie transmisji na żywo na Facebooku

Bezpośredni streaming ze spotkania lub webinaru

 1. Rozpocznij swój webinar lub spotkanie.
 2. W oknie kontrolnym spotkania/webinaru kliknij przycisk More (Więcej).
Transmisja spotkań lub webinarów na Facebooku
 1. Kliknij Live on Facebook.
 1. Twoja domyślna przeglądarka zostanie otwarta i zostaniesz poproszony o zalogowanie się do Facebooka, jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany.
 2. Zaloguj się na Facebooku.
 3. Facebook wyświetli następujący komunikat:
  “This endpoint is deprecated and will not be accessible once the next Graph API version is released. Please use the Live API instead.”
  Zignoruj ten komunikat, wybierz miejsce na Facebooku, z którego chcesz oglądać transmisję na żywo, a następnie kliknij Next (Dalej). Zoom wprowadzi zmiany w nadchodzącej wersji, aby zapewnić, że nie będzie żadnych zakłóceń w transmisji na żywo na Facebooku.
  Uwagi:

   

  • Jeśli nie możesz uruchomić strumienia na żywo, wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie przeglądarki, a następnie spróbuj ponownie.
  • Funkcja Zoom nie obsługuje nowego programu Facebook Live Producer. Jeśli zobaczysz powiadomienie o konieczności wypróbowania nowego programu Live Producer, kliknij przycisk Dismiss(Odrzuć).
 1. Gdy Facebook zakończy ładowanie strumienia na żywo i będziesz gotowy do rozpoczęcia transmisji na Facebooku, kliknij przycisk Go Live.
 2. Poczekaj na powiadomienie od aplikacji Zoom, że Twój webinar jest na żywo na Facebooku, a następnie rozpocznij spotkanie lub webinar.
Transmisja spotkań lub webinarów na Facebooku
 1. Przesyłanie strumieniowe kończy się po zakończeniu webinaru lub spotkania albo kliknięciu ikony Stop Streaming w aplikacji Zoom.

Streaming do Facebooka za pomocą niestandardowej transmisji na żywo

 1. Włącz opcję Custom Live Streaming (niestandardowa transmisja na żywo) dla Twojego spotkania lub webinaru.
 2. Przejdź do swojego spotkania lub webinaru.
 3. Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Configure live stream settings (Konfiguruj ustawienia strumienia na żywo) w sekcji Live Streaming (Strumieniowanie na żywo).
 4. W osobnej karcie lub oknie zaloguj się na Facebooku
 5. Kliknij przycisk Live Video na stronie, grupie, wydarzeniu lub osi czasu, gdzie chcesz oglądać film na żywo.
Transmisja spotkań lub webinarów na Facebooku
 1. W panelu po lewej stronie kliknij przycisk Schedule Live Video Event (Zaplanuj wydarzenie wideo na żywo).
 2. Wprowadź nazwę wydarzenia, wybierz datę i godzinę transmisji, dodaj opcjonalny opis i dostosuj ustawienia prywatności w zależności od potrzeb.
 3. Kliknij Next.
 4. (Opcjonalnie) Dodaj zdjęcie okładki do wydarzenia i dostosuj inne ustawienia przesyłania strumieniowego w razie potrzeby.
 5. Kliknij przycisk Create Event (Utwórz zdarzenie).
 6. Skopiuj i wklej adres URL postu z Facebooka do adresu URL strony przekazu na żywo w Zoom.
 7. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Upcoming Live Videos and Events (Nadchodzące wydarzenia na żywo).
 8. Znajdź wydarzenie, które właśnie utworzyłeś i kliknij przycisk Set Up Live Video (Ustaw wideo na żywo).
 9. W sekcji Get Started (Rozpocznij) wybierz opcję Use Stream Key (Użyj klucza strumienia), aby wyświetlić klucz strumienia i adres URL serwera.
 10. Skopiuj i wklej adres URL serwera oraz klucz strumienia z Facebooka do adresu URL strumienia i klucza strumienia w aplikacji Zoom.
 11. Kliknij Save (Zapisz) w oknie Add Live Stream Service w Zoom (Dodaj usługę strumienia na żywo).
 12. Rozpocznij spotkanie lub webinarium Zoom, gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia wydarzenia.
 13. Kliknij przycisk More (Więcej) w elementach sterujących spotkania i wybierz opcję Live on Custom Live Streaming Service (“Na żywo”).

Wskazówki dotyczące transmisji na żywo na Facebooku

Czas przetwarzania

Czas przetwarzania wynosi około 20 sekund dla Facebook Live, więc uczestnicy oglądający na Facebooku zobaczą ten sam materiał około 20 sekund po uczestnikach oglądających na Zoomie.

Echo dźwiękowe

Jeśli masz otwarte okno Facebooka na swoim komputerze, usłyszysz swój dźwięk odtwarzany z około 20-sekundowym opóźnieniem. Jeśli musisz mieć otwarte okno Facebooka, aby przeglądać i odpowiadać na komentarze, kliknij ikonę głośnika w prawym dolnym rogu strumienia na żywo na stronie Facebooka, aby wyciszyć wideo.

Układ obrazu wideo

Możesz zmienić układ wideo spotkania lub webinaru, aby określić, w jaki sposób uczestnicy oglądający transmisję na Facebooku widzą Twój livestream.

 • Speaker view: W oknie wideo pojawi się tylko wideo prelegenta. Jeśli jest kilku mówców, okno wideo będzie się przełączać między filmami mówców.
 • Gallery view: Każdy uczestnik w Zoomie będzie wyświetlany w postaci miniaturki w układzie siatki, jeśli jego wideo jest włączone. Jeśli wideo uczestnika jest wyłączone, nie będzie on widoczny dla uczestników oglądających spotkanie na Facebooku.
  Uwaga: Zalecamy korzystanie z widoku galerii, jeśli jest wielu mówców z włączonym wideo.

Podczas udostępniania ekranu udostępniana treść jest wyświetlana w dużym oknie wideo, a wideo mówcy jest wyświetlane jako miniatura, jeśli jego wideo jest włączone. Jeśli wideo prelegenta jest wyłączone, uczestnicy na Facebooku mogą oglądać tylko udostępnioną zawartość.

Sprawdzanie uprawnień na Facebooku

Możesz przesyłać strumień do swojej osi czasu na Facebooku lub do grupy czy strony na Facebooku, jeśli masz odpowiednie uprawnienia.

Aby sprawdzić uprawnienia dla strony na Facebooku

Musisz być administratorem lub redaktorem, aby transmitować na stronie na Facebooku. Jeśli jesteś moderatorem, analitykiem lub reklamodawcą, ta strona pojawi się pod Twoimi stronami na Facebooku, ale nie będziesz mógł transmitować na żywo.

 1. Zaloguj się na swoje konto na Facebooku.
 2. Wyszukaj i wybierz stronę, na którą chcesz przesłać strumień.
 3. W lewej części ustawień dla tej strony kliknij pozycję Page Roles.
 4. W sekcji Existing Page Roles wyświetli się lista wszystkich, którzy mają przypisane jakiekolwiek role dla tej strony i kto został przypisany do każdej roli. Tylko administratorzy i moderatorzy mogą przesyłać strumień na stronę.

Aby sprawdzić swoje uprawnienia do grupy na Facebooku

Musisz mieć uprawnienia administratora dla grupy, aby przesyłać strumień. Jeśli masz uprawnienia moderatora lub członka, nie będziesz mógł transmitować na żywo do tej grupy na Facebooku.

 1. Zaloguj się do swojego konta na Facebooku.
 2. Wyszukaj i wybierz grupę, do której chcesz przesyłać strumień.
 3. Kliknij przycisk Members.
 4. W sekcji Admins & Moderators pojawi się lista wszystkich osób, które mają przypisane poszczególne role dla tej strony. Tylko administratorzy mogą przesyłać strumień do strony.
 5. Kliknij … obok swojego nazwiska.
  • Jeśli jesteś moderatorem grupy, będziesz miał opcję Remove as Moderator (Usuń jako moderator). Nie będziesz mógł transmitować na żywo.
  • Jeśli jesteś administratorem grupy, będziesz miał opcje Change to Moderator i Remove as Admin (Zmień na Moderatora). Będziesz mógł prowadzić transmisję na żywo.

Musisz także dodać Zoom jako aplikację dla swojej grupy.

 1. Zaloguj się do swojego konta na Facebooku.
 2. Wyszukaj i wybierz grupę, do której chcesz przesyłać strumień.
 3. W lewym panelu bocznym kliknij przycisk Settings (Ustawienia).
 4. W sekcji Manage Advanced Settings (Zarządzaj ustawieniami zaawansowanymi) kliknij ołówek edycji obok Apps (Aplikacje).
 5. Kliknij przycisk Add Apps (Dodaj aplikacje).
 6. Wyszukaj Zoom, kliknij na Zoom, a następnie kliknij Add (Dodaj).
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby autoryzować Zoomowi dostęp do tej grupy na Facebooku.


Tutaj dowiesz się jak uruchomić transmisję na żywo na Youtube.

Zobacz także