Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Usuwanie nagrań lokalnych lub nagrań w chmurze

Usuwanie nagrań jest możliwe zarówno z chmury jak i lokalnych zasobów. Nagrania lokalne można usuwać z komputera, natomiast nagrania w chmurze można usuwać w portalu internetowym Zoom.

Usuwanie nagrań lokalnych

 1. Zaloguj się do klienta desktopowego Zoom.
 2. Kliknij przycisk Spotkania.
 3. Kliknij kartę Nagrane i wybierz spotkanie z nagraniem lokalnym.
Uwaga:
 • Nagrania lokalne wyświetlają ścieżkę do pliku oraz opcje odtwarzania lub usuwania nagrania.
 • Jeśli widzisz tylko opcję Otwórz, oznacza to, że nagranie jest nagraniem z chmury.
 1. Kliknij przycisk Usuń, aby trwale usunąć nagranie z komputera.

Usuwanie nagrań w chmurze

Możesz usunąć wszystkie nagrania w chmurze na swoim koncie, wszystkie nagrania w wynikach wyszukiwania lub nagrania dotyczące konkretnego spotkania. Spowoduje to przeniesienie plików do kosza, z którego można je trwale usunąć ręcznie. Jeśli nie usuniesz ich ręcznie, zostaną one usunięte po 30 dniach. Pliki w koszu nie są wliczane do limitu pamięci masowej nagrań w chmurze.
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym wybierz jedną z następujących opcji:
 • Administrator: Kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Zarządzanie nagraniami.
 • Zobaczysz listę nagrań w chmurze znajdujących się na koncie.
 • Użytkownik: Kliknij Nagrania.
 • Zobaczysz listę swoich nagrań w chmurze.
 1. Aby usunąć nagrania, należy skorzystać z jednej z poniższych metod:

Usuwanie nagrań w chmurze według identyfikatora spotkania

 1. Dostęp do zarządzania nagraniami.
 2. Obok pola wyszukiwania wybierz opcję Szukaj według ID.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania w polu wyszukiwania, a następnie kliknij Szukaj.
 4. Kliknij przycisk Więcej, a następnie Usuń w ostatniej kolumnie.
 5. Kliknij Tak, aby potwierdzić i przenieść nagrania do kosza.

Usuwanie wszystkich nagrań z chmury w wynikach wyszukiwania

 1. Przejdź do zarządzania nagraniami.
 2. Wprowadź żądany zakres dat i kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij Szukaj.
 3. Kliknij pole wyboru znajdujące się w wierszu nagłówka tabeli.
 4. Kliknij przycisk Usuń zaznaczone.
 5. Kliknij Tak, aby potwierdzić i przenieść nagrania do kosza.

Usuwanie wszystkich nagrań z chmury

 1. Przejdź do zarządzania nagraniami.
 2. Dostosuj zakres dat i stan, a następnie kliknij Szukaj.
 • Od: Pozostaw puste.
 • Do: Wybierz dzisiejszą datę.
 • Menu rozwijane Status: Wybrać opcję Wszystkie statusy.
 1. Kliknąć pole wyboru znajdujące się w wierszu nagłówka tabeli.
 2. Kliknąć Usuń zaznaczone.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić i przenieść nagrania do kosza.

Trwałe skasowanie nagrań z chmury w koszu

Aby wyświetlić pliki znajdujące się w koszu, kliknij Kosz w prawym górnym rogu strony zarządzania nagraniami. Pliki w koszu nie są wliczane do limitu pamięci nagrań w chmurze i zostaną trwale usunięte po 30 dniach. Jeśli nie masz opcji Kosz, w koszu nie ma obecnie żadnych plików.

Trwałe skasowanie nagrań z chmury według identyfikatora spotkania

 1. Wprowadź identyfikator spotkania w polu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
 2. Kliknij przycisk Usuń po prawej stronie poszczególnego spotkania. Możesz także zaznaczyć kilka spotkań za pomocą pól wyboru, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Trwałe usuwanie wszystkich nagrań z chmury

 1. Kliknij przycisk Opróżnij kosz znajdujący się w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij przycisk Opróżnij, aby potwierdzić chęć trwałego usunięcia wszystkich plików.

Odzyskiwanie nagrań z chmury z kosza

Zaznacz jedno lub więcej spotkań, a następnie kliknij Odzyskaj u góry. Kliknij Odzyskaj po prawej stronie poszczególnych spotkań, aby odzyskać tylko to spotkanie.