Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Usuwanie nagrań lokalnych lub nagrań w chmurze

Usuwanie nagrań jest możliwe zarówno z chmury jak i lokalnych zasobów. Nagrania lokalne można usuwać z komputera, natomiast nagrania w chmurze można usuwać w portalu internetowym Zoom.

Usuwanie nagrań lokalnych

 1. Zaloguj się do klienta desktopowego Zoom.
 2. Kliknij przycisk Spotkania.
 3. Kliknij kartę Nagrane i wybierz spotkanie z nagraniem lokalnym.
Uwaga:
 • Nagrania lokalne wyświetlają ścieżkę do pliku oraz opcje odtwarzania lub usuwania nagrania.
 • Jeśli widzisz tylko opcję Otwórz, oznacza to, że nagranie jest nagraniem z chmury.
 1. Kliknij przycisk Usuń, aby trwale usunąć nagranie z komputera.

Usuwanie nagrań w chmurze

Możesz usunąć wszystkie nagrania w chmurze na swoim koncie, wszystkie nagrania w wynikach wyszukiwania lub nagrania dotyczące konkretnego spotkania. Spowoduje to przeniesienie plików do kosza, z którego można je trwale usunąć ręcznie. Jeśli nie usuniesz ich ręcznie, zostaną one usunięte po 30 dniach. Pliki w koszu nie są wliczane do limitu pamięci masowej nagrań w chmurze.
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym wybierz jedną z następujących opcji:
 • Administrator: Kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Zarządzanie nagraniami.
 • Zobaczysz listę nagrań w chmurze znajdujących się na koncie.
 • Użytkownik: Kliknij Nagrania.
 • Zobaczysz listę swoich nagrań w chmurze.
 1. Aby usunąć nagrania, należy skorzystać z jednej z poniższych metod:

Usuwanie nagrań w chmurze według identyfikatora spotkania

 1. Dostęp do zarządzania nagraniami.
 2. Obok pola wyszukiwania wybierz opcję Szukaj według ID.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania w polu wyszukiwania, a następnie kliknij Szukaj.
 4. Kliknij przycisk Więcej, a następnie Usuń w ostatniej kolumnie.
 5. Kliknij Tak, aby potwierdzić i przenieść nagrania do kosza.

Usuwanie wszystkich nagrań z chmury w wynikach wyszukiwania

 1. Przejdź do zarządzania nagraniami.
 2. Wprowadź żądany zakres dat i kryteria wyszukiwania, a następnie kliknij Szukaj.
 3. Kliknij pole wyboru znajdujące się w wierszu nagłówka tabeli.
 4. Kliknij przycisk Usuń zaznaczone.
 5. Kliknij Tak, aby potwierdzić i przenieść nagrania do kosza.

Usuwanie wszystkich nagrań z chmury

 1. Przejdź do zarządzania nagraniami.
 2. Dostosuj zakres dat i stan, a następnie kliknij Szukaj.
 • Od: Pozostaw puste.
 • Do: Wybierz dzisiejszą datę.
 • Menu rozwijane Status: Wybrać opcję Wszystkie statusy.
 1. Kliknąć pole wyboru znajdujące się w wierszu nagłówka tabeli.
 2. Kliknąć Usuń zaznaczone.
 3. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić i przenieść nagrania do kosza.

Trwałe skasowanie nagrań z chmury w koszu

Aby wyświetlić pliki znajdujące się w koszu, kliknij Kosz w prawym górnym rogu strony zarządzania nagraniami. Pliki w koszu nie są wliczane do limitu pamięci nagrań w chmurze i zostaną trwale usunięte po 30 dniach. Jeśli nie masz opcji Kosz, w koszu nie ma obecnie żadnych plików.

Trwałe skasowanie nagrań z chmury według identyfikatora spotkania

 1. Wprowadź identyfikator spotkania w polu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
 2. Kliknij przycisk Usuń po prawej stronie poszczególnego spotkania. Możesz także zaznaczyć kilka spotkań za pomocą pól wyboru, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Trwałe usuwanie wszystkich nagrań z chmury

 1. Kliknij przycisk Opróżnij kosz znajdujący się w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij przycisk Opróżnij, aby potwierdzić chęć trwałego usunięcia wszystkich plików.

Odzyskiwanie nagrań z chmury z kosza

Zaznacz jedno lub więcej spotkań, a następnie kliknij Odzyskaj u góry. Kliknij Odzyskaj po prawej stronie poszczególnych spotkań, aby odzyskać tylko to spotkanie.

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje i poradniki o Zoom
 
Zapisz się do Newslettera

Zobacz także

Innowacje w Zoom

Innowacje w Zoom

Chcielibyśmy podzielić się kilkoma innowacjami, które Zoom wprowadził w ciągu ostatniego roku, a które napędzają ewolucję miejsca pracy, wzmacniają pozycję pracowników, usprawniają współpracę i sprawiają, że przejście na pracę hybrydową jest…

Klucz prowadzącego

Klucz prowadzącego

Klucz prowadzącego to 6-cyfrowy kod PIN, który służy do przejmowania opcji sterowania spotkaniem. Klucz prowadzącego można edytować lub wyświetlić na swoim profilu. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań…

Profil konta

Profil konta

Na stronie profilu konta wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące konta. Konto może obejmować całą firmę lub pojedynczego użytkownika, zależnie od rozmiaru konta…