Stereo Zoom

Włączanie dźwięku stereo w spotkaniach Zoom

Włączenie dźwięku stereo umożliwia przesyłanie dźwięku w trybie stereo podczas spotkań i webinarów, jeśli mikrofon może przetwarzać dźwięk w trybie stereo. Po włączeniu tego ustawienia Zoom będzie kodował dźwięk w stereo. Ustawienie to może być przydatne w przypadku, gdy wymagany jest mikrofon lub interfejs audio obsługujący tryb stereo.

Uwaga: Tylko spotkania i webinaria w kliencie Zoom obsługują dźwięk stereo. Nagrania i aplikacja mobilna Zoom nie obsługują dźwięku stereo (dźwięk będzie monofoniczny).

Włączanie dźwięku stereo – Wymagania wstępne

Konto Pro, Business, Education lub Enterprise Użytkownik podstawowy Właściciel konta lub uprawnienia administratora

Włączenie opcji Pozwól użytkownikom wybrać dźwięk stereo w ustawieniach klienta

Konto

Aby włączyć funkcję Zezwalaj użytkownikom na wybór dźwięku stereo w ustawieniach klienta dla wszystkich użytkowników na koncie:
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Meeting.
 4. W obszarze In Meeting (Advanced) (Zaawansowane) sprawdź, czy opcja Allow users to select stereo audio in their client settings (Pozwól użytkownikom wybrać dźwięk stereo w ustawieniach klienta) jest włączona.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć opcję Zezwalaj użytkownikom na wybór dźwięku stereo w ustawieniach klienta dla grupy użytkowników:
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę odpowiedniej grupy z listy, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. Kliknij zakładkę Meeting.
 5. W obszarze W trakcie spotkania (Zaawansowane) sprawdź, czy opcja Zezwalaj użytkownikom na wybór dźwięku stereo w ustawieniach klienta jest włączona.
 6. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz, aby zweryfikować zmianę. Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 7. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w grupie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć opcję Zezwalaj użytkownikom na wybór dźwięku stereo w ustawieniach klienta na własny użytek:
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Spotkanie.
 4. W sekcji W spotkaniu (zaawansowane) sprawdź, czy opcja Zezwalaj użytkownikom na wybór dźwięku stereo w ustawieniach klienta jest włączona.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz, aby zweryfikować zmianę. Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta. Należy skontaktować się z administratorem Zoom.

Włączanie dźwięku stereo w kliencie Zoom

Po wylogowaniu się z klienta Zoom i ponownym zalogowaniu się, użytkownicy (dla których włączono to ustawienie) będą teraz mogli wybrać dźwięk stereo w ustawieniach audio.
 1. Zaloguj się do klienta Zoom.
 2. Kliknij swój obrazek profilowy, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij Audio.
 4. W sekcji Muzyka i dźwięk profesjonalny zaznacz pole wyboru Pokaż podczas spotkania, aby włączyć opcję “Dźwięk oryginalny”.
 5. Zaznacz pole wyboru Stereo Audio. Gdy dołączysz do spotkania lub webinaru z komputera, dźwięk stereo będzie teraz włączony po włączeniu dźwięku oryginalnego.