Pin video Zoom

Wszystko, co musisz wiedzieć o korzystaniu z Zoom Breakout Rooms

Zoom Breakout Rooms – instrukcja po polsku

Możliwość samodzielnego wyboru Breakout Room jest już dostępna, pozwalając uczestnikom na swobodne przemieszczanie się między pokojami. Podział na grupy w celu przeprowadzenia mniejszych, skoncentrowanych dyskusji jest cechą charakterystyczną spotkań osobistych, a dzięki funkcji Zoom Breakout Rooms możesz przenieść tę samą dynamiczną strukturę spotkań do przestrzeni cyfrowej. Pokoje spotkań to jedna z najpopularniejszych funkcji w Zoom Meetings, Zoom stale dodaje nowe funkcje, aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Zoom pozwala uczestnikom wideokonferencji na samodzielny wybór Breakout Room, dając możliwość swobodnego przemieszania się pomiędzy pokojami. Wcześniej gospodarz spotkania musiał przypisać uczestnika do pokoju spotkań. Teraz, gdy opcja samodzielnego wyboru sali jest włączona przez gospodarza (oraz gdy gospodarz i uczestnicy korzystają z oprogramowania Zoom 5.3.0 lub nowszego), uczestnicy mogą swobodnie przemieszczać się między salami bez konieczności korzystania z pomocy gospodarza. To tylko jedna z wielu aktualizacji funkcjonalności Breakout Rooms na platformie Zoom. Jest mnóstwo innych naprawdę fascynujących możliwości wbudowanych w tę potężną funkcję współpracy. Poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć, aby lepiej poznać funkcjonalność pokoi (sal) Zoom Breakout Rooms i z powodzeniem korzystać z nich podczas następnych zajęć lub spotkań online

Włączanie Breakout Room na swoim koncie

W ramach jednej licencji Zoom Meetings, Zoom pozwala na utworzenie aż do 50 oddzielnych, niezależnych sesji wideokonferencyjnych do dyskusji w mniejszych grupach. Wejdź na stronę zoom.us, zaloguj się na swoje konto przy użyciu danych uwierzytelniających i przejdź do ustawień konta. W sekcji W trakcie spotkania (Zaawansowane) możesz włączyć funkcję Breakout Room. Po jej włączeniu możesz tworzyć przerwy podczas spotkań, klikając ikonę “Breakout Rooms” w prawym dolnym rogu paska narzędzi. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do opcji włączania Breakout Room, skontaktuj się z administratorem systemu i poproś o jej włączenie.

Wstępne przydzielanie Breakout Rooms podczas planowania spotkania

Gospodarz spotkania może mieć możliwość wstępnego przydzielenia Breakout Rooms podczas planowania spotkania. Ta opcja jest świetna dla gospodarzy, którzy już wiedzą, jak chcą pogrupować swoich uczestników. Aby zaplanować spotkanie z przypisanymi wcześniej pokojami do ćwiczeń:
 • Upewnij się, że opcja “Allow host to assign participants to Breakout Rooms when scheduling” jest włączona.
 • Podczas planowania nowego spotkania, przejdź do Opcji spotkania i włącz opcję “Breakout Rooms pre-assign”.
 • Następnie można wybrać opcję “Create Rooms”, aby skonfigurować pokoje i przypisać uczestników ręcznie, korzystając z ich adresów e-mail, lub opcję “Importuj z CSV”, która udostępnia szablon CSV, do którego można dodać pokoje i uczestników.
 • Chcesz nadać tytuł każdemu z Breakout Roomów? Kliknij wybrane pomieszczenie Breakout Room, a następnie kliknij ikonę ołówka, co pozwoli Ci zmienić jego nazwę.
 • Po utworzeniu sal na przerwy i przypisaniu uczestników kliknij przycisk Zapisz, a następnie kontynuuj planowanie spotkania.
 • Przenieś uczestników
  Aby przenieść uczestnika, wystarczy wybrać jego nazwisko i przypisać go do innego pokoju.
  Usuń pokój
  Ta opcja spowoduje usunięcie wybranego Breakout Room. Nie spowoduje to jednak usunięcia ze spotkania uczestników tego pokoju. Po usunięciu pokoju jego uczestnicy zostaną umieszczeni z powrotem w kolejce do przydzielenia do innego pokoju na przerwę.
  Odtwórz
  Ta opcja umożliwia rozpoczęcie od zera poprzez losowe odtworzenie sal i automatyczne umieszczenie uczestników w salach. Można też ręcznie odtworzyć Breakout Rooms.

  Ustawianie opcji sali Breakout Room

  Przenieś wszystkich uczestników do sal Breakout Room Ta opcja automatycznie przenosi wszystkich uczestników do sali Breakout Room po wybraniu opcji Otwórz wszystkie pokoje, umożliwiając tworzenie sal Breakout Room w locie.
 • Ustaw timer
 • Sale na przerwy można ustawić na timer, który zmusza wszystkich do powrotu do sesji głównej po upływie timera. Ta opcja jest idealna do zajęć grupowych lub sesji burzy mózgów.
 • Odliczanie po zamknięciu pokoi Breakout Room
 • Ta opcja daje uczestnikom pokoi Breakout Room widoczne odliczanie do czasu powrotu do głównej sesji, dając im czas potrzebny na zakończenie dyskusji.
 • Pozwól uczestnikom na powrót do sesji głównej w dowolnym momencie
 • Ta opcja daje uczestnikom możliwość powrotu do sesji głównej bez żadnych ograniczeń czasowych

  Zarządzanie Breakout Rooms

  Gdy wszyscy uczestnicy znajdą się już w swoich salach, te funkcje pomogą Ci zarządzać tempem i przebiegiem sesji:
 • Samodzielny wybór Breakout Rooms (NOWOŚĆ)
 • Gospodarz może utworzyć sale do wyciszenia, a w ramach spotkania dać uczestnikom możliwość samodzielnego wyboru sali, do której chcą się przyłączyć, bez konieczności interwencji gospodarza.
 • Współgospodarz sali Breakout Room (NOWOŚĆ)
 • Współgospodarze mają teraz pełne uprawnienia gospodarza w salach Breakout Room, w tym możliwość przydzielania, rozpoczynania i kończenia sal Breakout Room, a także przemieszczania się między salami Breakout Room i nadawania wiadomości do wszystkich członków sali Breakout Room.
 • Odwiedzanie pokoi
 • jako gospodarz lub współgospodarz możesz przechodzić między różnymi pokojami Breakout Room.
 • Nadawanie wiadomości
 • Wysyłanie wiadomości do każdego pokoju Breakout Room. Ta funkcja jest przydatna, jeśli na przykład chcesz dać uczestnikom ostrzeżenie, aby zakończyli dyskusję.
 • Zamykanie wszystkich pokoi
 • Gdy jesteś gotowy do zakończenia sesji w salach, możesz kliknąć przycisk “Zamknij pokoje”, co spowoduje, że uczestnicy zostaną powiadomieni o możliwości powrotu do głównej sesji.
 • Wysyłanie uczestników z powrotem na przerwy
 • Po zamknięciu sesji na przerwach zawsze możesz zdecydować się na ponowne rozdzielenie uczestników. Jest to przydatne w przypadku dłuższych zajęć lub wydarzeń, ponieważ możesz rozdzielać uczestników tyle razy, ile chcesz.
 • Odpowiadanie na prośby o pomoc
 • Uczestnicy sesji mogą kliknąć ikonę “Poproś o pomoc”, aby zaprosić gospodarza do dołączenia do sesji w celu uzyskania pomocy. Gospodarz otrzyma powiadomienie i będzie mógł włączyć się do sesji. Ważne jest również, aby pamiętać, że jeśli spotkanie jest nagrywane do chmury, nagrywana jest tylko główna sala, niezależnie od tego, w której sali znajduje się gospodarz spotkania. Jeśli używane jest nagrywanie lokalne, nagrywany jest pokój, w którym znajduje się nagrywający uczestnik. Wielu uczestników może nagrywać lokalnie. Maksymalna liczba uczestników w pojedynczym Breakout Rooms zależy od pojemności spotkania, liczby utworzonych Breakout Rooms oraz tego, czy uczestnicy są przydzielani podczas spotkania, czy przed spotkaniem

  Uczestnictwo w Breakout Room

  Jako uczestnik sali spotkań typu Breakout Room masz podobne możliwości, jak w przypadku zwykłego spotkania. Są to między innymi:
 • Samodzielny wybór swojego pokoju Breakout Room – Możesz teraz wybrać, do którego pokoju Breakout Room chcesz dołączyć, jeśli gospodarz włączył tę funkcję. Oznacza to, że uczestnicy spotkania mogą swobodnie przemieszczać się między salami bez konieczności przydzielania im sali przez gospodarza. Uwaga: Zarówno gospodarz spotkania, jak i uczestnicy muszą mieć zainstalowany program Zoom 5.3.0 lub nowszy, aby samodzielnie wybierać pokoje do spotkań.
 • Udostępnianie ekranu – W Breakout Room możesz udostępniać swój ekran tak samo, jak w przypadku zwykłego spotkania. Jednak gospodarz musi umożliwić uczestnikom udostępnianie swoich ekranów w pokojach spotkań.
 • Czat podczas spotkania – Można również użyć funkcji czatu w Pokoju Breakout, aby wysłać wiadomość do innych uczestników w pokoju lub podzielić się linkami, treścią i pomysłami.
 • Proszenie gospodarza o pomoc – Ta funkcja jest unikatowa dla pokoi Breakout Room i umożliwia kontaktowanie się z gospodarzem w celu poinformowania go, że potrzebna jest pomoc w pokoju Breakout Room. Gospodarz może zareagować natychmiast, dołączając do pokoju lub wysyłając wiadomość do uczestników, informując ich, że pomoże im, gdy będzie dostępny
 • Dołączanie z urządzenia Zoom Rooms Appliance

  Dodaliśmy również możliwość dołączenia do sesji Breakout Room z urządzeń Zoom Rooms Appliances. Chociaż Zoom Rooms nie może inicjować sesji Breakout Room, może zostać dodany jako uczestnik Breakout Room, kiedy gospodarz rozpoczyna sesję Breakout Room. Uczestnicy Zoom Rooms mogą dołączać i opuszczać sesję oraz widzieć, kto jeszcze jest w ich sali. Jest to szczególnie pomocne dla nauczycieli korzystających z sal lekcyjnych wyposażonych w Zoom Rooms, którzy chcą wykorzystać funkcję Breakout Rooms do zajęć grupowych. Jeszcze w tym roku planujemy również wsparcie dla funkcji Breakout Rooms w Zoom Rooms dla Windows, Mac oraz Zoom Rooms for Touch. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Zoom Rooms

  Dodatkowa pojemność Breakout Room

  Organizacje poszukujące dodatkowej ilości miejsc w salach Breakout Room powinny skontaktować się z przedstawicielem konta Zoom, aby uzyskać dostęp do sal Breakout Room, które mogą pomieścić 100 osób na spotkaniu oraz możliwość przypisania do 1000 osób pomiędzy tymi salami. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z Breakout Room, odwiedź naszą stronę wsparcia technicznego lub obejrzyj webinarium na żądanie o tym, jak korzystać z Breakout Room .