Znak wodny

Własny znak wodny podczas transmisji na żywo w Zoom

Własny znak wodny transmisji na żywo

Do konta Zoom można przesłać logo lub niestandardowy obraz w postaci znaku wodnego, który będzie wyświetlany podczas transmisji na żywo do serwisów Facebook, YouTube, Workplace by Facebook lub niestandardowej usługi strumieniowej. Dzięki temu przesłane znak wodny (logo) będzie wyświetlane w prawym dolnym rogu strumienia na żywo, zamiast logo Zoom; pod niestandardowym logo będzie wyświetlane logo Powered by Zoom.

Wymagania wstępne

Instrukcje

  • Zaloguj się do portalu Zoom.
  • W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zaawansowane, a następnie Branding.
  • Kliknij opcję Spotkania i Webinaria:
  • Przewiń do sekcji Znak wodny transmisji na żywo.
  • Kliknij przycisk Prześlij, aby dodać logo:
  • Obraz musi spełniać następujące wymagania: JPG/JPEG lub 24-bitowy PNG, Kompatybilny z wideo 720p, Szerokość nie może przekraczać 400 pikseli, a wysokość nie może przekraczać 400 pikseli.
  • Logo będzie teraz widoczne na przykładowym obrazie i wyświetlane podczas transmisji na żywo spotkania lub webinaru. Kliknij Actual Size Preview, aby zobaczyć próbkę w większym rozmiarze lub kliknij Change, aby przesłać nowy obraz: