Zoom otrzymał nowe certyfikaty i atesty bezpieczeństwa

Zoom otrzymał nowe certyfikaty i atesty bezpieczeństwa

Zoom otrzymał nowe certyfikaty i atesty bezpieczeństwa, które pomagają wykazać skuteczność programu bezpieczeństwa, umożliwiając organizacjom zapewnienie bezpieczeństwa ich produktów i usług. Certyfikaty i świadectwa stron trzecich są obecnie standardami branżowymi

W Zoom certyfikaty i atesty stron trzecich są integralną podstawą programu bezpieczeństwa. Pozwalają zapewnić klientom przejrzystość programu bezpieczeństwa i środowiska kontroli. Dlatego też Zoom poszerza listę uznanych w branży certyfikatów i atestów o dwie nowe pozycje: ISO/IEC 27001:2013 oraz SOC 2 + HITRUST.

ISO/IEC 27001:2013

Zoom Meetings, Zoom Phone, Zoom Chat, Zoom Rooms oraz Zoom Video Webinars są teraz certyfikowane jako zgodne z normą International Organization for Standardization (ISO) / International Electrotechnical Commission (IEC) 27001:2013. Certyfikacja ISO/IEC 27001:2013, przeprowadzana przez niezależnego audytora, jest powszechnie uznawaną, międzynarodową normą określającą najlepsze praktyki zarządzania bezpieczeństwem oraz kompleksowe kontrole bezpieczeństwa. Wymaga ona opracowania i wdrożenia rygorystycznego programu bezpieczeństwa, w tym uruchomienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS). System ISMS jest zaprojektowany tak, aby pomóc w zarządzaniu, monitorowaniu, przeglądach i ciągłym doskonaleniu programu bezpieczeństwa organizacji.

SOC 2 + HITRUST

Firma Zoom rozszerzyła zakres swojego istniejącego raportu SOC 2 Type II o dodatkowe kryteria w celu spełnienia wymogów kontroli Health Information Trust Alliance Common Security Framework (HITRUST CSF). HITRUST to ramy bezpieczeństwa, które wykorzystują krajowe i międzynarodowe standardy i regulacje, takie jak GDPR, ISO, NIST, PCI i HIPAA.

Raport Zoom SOC 2 + HITRUST zapewnia przejrzyste spojrzenie na zastosowane środki kontroli, które chronią bezpieczeństwo i dostępność platformy Zoom, zgodnie z zasadami i kryteriami American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Trust Services Principles and Criteria oraz HITRUST CSF. Niniejszy certyfikat dotyczy spotkań Zoom, telefonów Zoom, czatów Zoom, pokoi Zoom oraz wideo webinarów Zoom.

Zaangażowanie w pracę z Zoom

Zoom stara się zapewnić użytkownikom bezproblemową i bezpieczną obsługę. Zgodność Zoom z uznanymi na całym świecie standardami pomaga udowodnić zaangażowanie w ochronę danych i bezpieczeństwo użytkowników. W miarę rozwoju naszego programu bezpieczeństwa w Zoomie, certyfikaty i atesty innych firm będą nadal stanowić istotny element naszej pracy nad tworzeniem platformy opartej na zaufaniu.

 

Dowiedz się więcej!