Spotlight

Jak włączyć funkcję Spotlight w Zoom

Gospodarz może zaznaczyć do 9 filmów. Funkcja Spotlight w Zoom ustawia uczestnika jako głównego aktywnego mówcę dla wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy będą widzieli tylko wybranych mówców jako aktywnych mówców. Ta funkcja jest często używana do wyróżnienia głównego mówcy. Przypięcie przez hosta możliwe jest również w ramach dodatku Zoom Rooms Zobacz również inne możliwości wyświetlania wideo Pin Video

Aby wyróżnić nagranie wideo

 • W górnej części ekranu najedź kursorem na wideo uczestnika, którego chcesz wyróżnić, i kliknij ….
 • Z menu wybierz opcję Spotlight dla wszystkich.
 • Aby anulować funkcję Spotlight

 • Kliknij przycisk Usuń Spotlight w lewym górnym rogu obszaru wideo.
 • Spowoduje to powrót spotkania do trybu Active Speaker.
 • Spotlight when I speak

  Spotlight when I speak to funkcja, która wyświetli Twoje wideo na Twoim własnym ekranie, gdy jesteś w aktywnym układzie wideo głośnika i mówisz. Może to być przydatne, jeśli nagrywasz lokalnie. Aby włączyć to ustawienie:
 • Zaloguj się do klienta desktopowego
 • Kliknij zdjęcie swojego profilu, a następnie kliknij Ustawienia
 • Kliknij zakładkę Wideo.
 • Włącz Spotlight my video when I Speak.