Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Waiting Room – Poczekalnia

Funkcja poczekalni pozwala gospodarzowi spotkania kontrolować, kiedy uczestnik dołącza do spotkania. Jako gospodarz spotkania możesz przyjmować uczestników pojedynczo lub trzymać wszystkich uczestników w poczekalni i przyjmować ich wszystkich jednocześnie. Możesz wysłać wszystkich uczestników do poczekalni, gdy dołączają do spotkania, lub zezwolić uczestnikom z Twojego konta Zoom oraz uczestnikom z określonych domen na ominięcie poczekalni. Jako gospodarz możesz również zdecydować o automatycznym przeniesieniu uczestników do poczekalni w trakcie trwania spotkania, jeśli utracisz połączenie ze spotkaniem.
Uczestnicy zobaczą następujący ekran po dołączeniu do spotkania z włączoną poczekalnią:
Możesz również dostosować ekran poczekalni za pomocą własnego logo, tytułu i opisu.

Wymagania dotyczące poczekalni

Korzystanie z poczekalni

Klient desktopowy Zoom
 • Windows: 5.4.0 lub nowsza wersja
 • macOS: 5.4.0 lub nowsza wersja
 • Linux: 5.4.0 lub nowsza wersja
Aplikacja mobilna Zoom
 • Android: 5.1.28652.0706 lub nowsza
 • iOS: 5.1.228642.0705 lub nowsza

Dostosowywanie poczekalni

 • Licencjonowany użytkownik

Ograniczenia poczekalni

Jeśli poczekalnia jest włączona i ustawiona na przechwytywanie wszystkich przychodzących uczestników, dołączenie przed gospodarzem nie będzie działać dla tego spotkania. Możesz ustawić członków kont wewnętrznych lub uczestników z określoną domeną, aby omijali Poczekalnię. Webinaria nie obsługują poczekalni. Jako alternatywy użyj sesji ćwiczeniowej webinaru. Poczekalnia jest domyślnie wyłączona dla spotkań błyskawicznych i połączeń telefonicznych Zoom Phone poprzedzających spotkanie. Poczekalnię można włączyć tylko dla tych spotkań za pomocą opcji Bezpieczeństwo w elementach sterujących spotkaniami.

Jak włączyć poczekalnię

Można włączyć opcję poczekalni dla zaplanowanych spotkań.

Konto

Aby włączyć funkcję Waiting Room dla wszystkich użytkowników na danym koncie:
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji ustawień konta.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Account Management (Zarządzanie kontem), a następnie Account Settings (Ustawienia konta).
 3. W sekcji Security (Zabezpieczenia) sprawdź, czy funkcja Waiting Room jest włączona.
 4. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 5. Kliknij przycisk Edytuj opcje, aby określić opcje poczekalni.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę kłódki, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć Poczekalnię dla wszystkich członków określonej grupy:
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniami do edycji grup.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie użytkownikami, a następnie Zarządzanie grupami.
 3. Kliknij nazwę odpowiedniej grupy z listy, a następnie kliknij kartę Spotkanie.
 4. W sekcji Bezpieczeństwo sprawdź, czy włączona jest opcja Poczekalnia.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 7. Kliknąć Edytuj opcje, aby określić opcje poczekalni.
 8. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników w tej grupie, kliknij ikonę blokady, a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć Poczekalnię na własny użytek:
 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij kartę Spotkanie.
 4. W sekcji Bezpieczeństwo sprawdź, czy włączona jest opcja poczekalni.
 5. Jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. Uwaga: Jeśli opcja jest wyszarzona, oznacza to, że została zablokowana na poziomie grupy lub konta. Należy skontaktować się z administratorem programu Zoom.
 7. Kliknij przycisk Edytuj opcje, aby określić opcje poczekalni.

Opcje poczekalni

Uwaga: Jeśli poczekalnia została wcześniej dostosowana na poziomie użytkownika, a następnie wyłączona, po włączeniu poczekalni w ustawieniach spotkania, spotkanie będzie korzystało z ustawienia na poziomie użytkownika, dopóki nie zostanie ono zresetowane lub ustawienia konta nie zostaną zablokowane.

Kto powinien wchodzić do poczekalni?

Każdy: Wszyscy uczestnicy dołączający do Twojego spotkania zostaną wpuszczeni do Poczekalni. Użytkownicy spoza Twojego konta: Tylko uczestnicy, którzy nie są na Twoim koncie Zoom lub nie są zalogowani, zostaną wpuszczeni do poczekalni. Jeśli nie są zalogowani, będą mieli możliwość zalogowania się. Użytkownicy, którzy nie są na Twoim koncie i nie należą do dozwolonej listy: Użytkownicy, którzy są na Twoim koncie lub zalogowani do konta Zoom w domenach, które podasz, ominą Poczekalnię. Po wybraniu tej opcji, wprowadź domeny, oddzielając kilka domen przecinkiem. Użytkownicy zaproszeni podczas spotkania przez gospodarza lub współgospodarzy omijają poczekalnię: Użytkownicy, których gospodarz lub współgospodarz zaprosi podczas spotkania, ominą poczekalnię. Dotyczy to użytkowników zaproszonych bezpośrednio przez Zoom podczas spotkania lub użytkowników zaproszonych telefonicznie. Uwaga: To ustawienie nie ma zastosowania w przypadku zapraszania do pokoju Zoom lub systemu pokoi. Zaproszony pokój zawsze zostanie umieszczony w poczekalni. Z tych ustawień wyłączeni są również asystenci na żywo, którzy dołączają do spotkań za pomocą panelu administracyjnego lub administratorzy korzystający z kontrolera internetowego. Zezwalaj uczestnikom w poczekalni na odpowiadanie gospodarzowi i współgospodarzom: Zezwalaj uczestnikom na czatowanie w przód i w tył z uczestnikami w poczekalni. Wiadomości z poczekalni mogą być wysyłane do wszystkich uczestników w poczekalni lub tylko do poszczególnych uczestników. Tylko gospodarz/współgospodarz może zobaczyć odpowiedzi od osób znajdujących się w poczekalni. Ta funkcja wymaga klienta w wersji 5.8.0 lub wyższej. To ustawienie jest domyślnie wyłączone. Jeśli zostanie włączone, wszyscy uczestnicy będą musieli dokonać aktualizacji, aby dołączyć do spotkania.

Kto może przyjmować uczestników z poczekalni?

Uwaga: Jeśli wybrano opcję Użytkownicy niebędący na Twoim koncie lub Użytkownicy niebędący na Twoim koncie i niebędący częścią dozwolonej listy, możesz określić, kto może przyjmować uczestników znajdujących się w poczekalni.
 • Tylko gospodarz i współgospodarze: Tylko gospodarz i współgospodarze mogą przyjmować uczestników, którzy znajdują się w poczekalni.
 • Gospodarz, współgospodarze i wszyscy, którzy ominęli poczekalnię (tylko jeśli gospodarz i współgospodarze nie są obecni): Tylko następujące osoby mogą wpuszczać uczestników, którzy znajdują się w Poczekalni.
 • Gospodarz lub współgospodarze
 • Uczestnicy, którzy ominęli Poczekalnię (mogą wpuszczać innych uczestników tylko wtedy, gdy gospodarz i współgospodarze nie są obecni na spotkaniu)

Jeśli gospodarz i współgospodarze nie są obecni lub jeśli stracą połączenie podczas spotkania

Zaznacz pole wyboru, aby przenieść uczestników do poczekalni, jeśli gospodarz nieoczekiwanie opuści spotkanie. Jeśli wybierzesz tę opcję, dołączanie przed gospodarzem będzie wyłączone.

Jak dostosować poczekalnię

Tytuł, logo i opis poczekalni można dostosować na poziomie konta, grupy lub użytkownika.

Uwaga: Musisz włączyć Poczekalnię, zanim będziesz miał możliwość dostosowania jej. Jeśli poczekalnia została wcześniej dostosowana na poziomie użytkownika, a następnie wyłączona, po włączeniu poczekalni w ustawieniach spotkania spotkanie będzie korzystało z ustawienia na poziomie użytkownika do czasu jego zresetowania lub zablokowania ustawień konta.

 1. Po włączeniu funkcji poczekalni przewiń do sekcji Bezpieczeństwo.
 2. Kliknij przycisk Customize Waiting Room (Dostosuj poczekalnię).

Spowoduje to otwarcie opcji dostosowywania poczekalni.

  • Tytuł: Kliknij ołówek obok Please wait, the meeting host will let you in soon. aby zaktualizować tytuł spotkania. Kliknij znak zaznaczenia (?), gdy skończysz.

Uwaga: Tytuły są ograniczone do 64 znaków.

  • Logo: Kliknij ikonę ołówka, aby przesłać logo.

Uwaga: Logo może być w formacie GIF, JPG lub PNG. Ich rozmiar nie może przekraczać 1MB. Minimalna wysokość i szerokość to 60px, a maksymalna to 400px.

  • Opis: Kliknij Dodaj opis poczekalni, aby dodać opis do poczekalni. Kliknij ?, gdy skończysz.

Uwaga: Opis jest ograniczony do 400 znaków.
Kliknij przycisk Zamknij, gdy skończysz.
Uczestnicy zobaczą Twój niestandardowy branding poczekalni, gdy dołączą do spotkania.