Innowacje w Zoom

Innowacje w zakresie funkcjonalności platformy Zoom 

W 2021 roku świat stanął w obliczu nowych wyzwań, gdy organizacje zaczęły planować bezpieczny powrót do biura, jednocześnie dostosowując się do potrzeb swoich pracowników pracujących w domu.

Specjaliści tworzący platformę Zoom ciężko pracowali nad rozwiązaniami i funkcjami, których użytkownicy potrzebują, aby stawić czoła tym wyzwaniom i odnieść sukces w nowych środowiskach pracy.

Chcielibyśmy podzielić się kilkoma innowacjami, które Zoom wprowadził w ciągu ostatniego roku. Funkcjami, które napędzają ewolucję miejsca pracy, wzmacniają pozycję pracowników, usprawniają współpracę i sprawiają, że przejście na pracę hybrydową jest tak płynne, jak to tylko możliwe.

Galeria Smart

Osobom pracującym zdalnie może być trudno dostrzec mimikę i język ciała uczestników w salach konferencyjnych podczas spotkań. Galeria Smart, nowa funkcja Zoom Rooms, wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt od partnerów takich jak Poly, wraz z możliwością tworzenia indywidualnych kanałów wideo dla uczestników w pokojach, dając zdalnym uczestnikom wyraźniejszy widok na ich kolegów w pokojach i tworząc równe doświadczenia podczas spotkań.

Innowacje w Zoom

Automatycznie generowane napisy

Automatycznie generowane napisy umożliwiają wszystkim pracownikom angażowanie się w spotkania. Także tym pracownikom, którzy mają problemy ze słuchem lub przebywają w hałaśliwym otoczeniu, gdzie nie słyszą wyraźnie.

Poczta wideo

Dynamiczna, usprawniona komunikacja jest podstawą rewolucji w miejscu pracy. Nasza funkcja poczty wideo dla Zoom Phone umożliwia użytkownikom pozostawienie innym użytkownikom Zoom Phone wiadomości głosowej w formie wideo, zapewniając bardziej osobistą alternatywę dla standardowej poczty głosowej i usprawniając współpracę.

Innowacje w Zoom

Polecenia głosowe Zoom Rooms

Nowoczesne miejsce pracy stawia przed nami szereg wyzwań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W tym między innymi ograniczenie współdzielenia urządzeń i zasobów w celu zapobiegania chorobom przy jednoczesnym zachowaniu produktywności. Obecnie w publicznej wersji beta, natywne komendy głosowe zapewniają pracownikom na miejscu bezproblemowe rozwiązanie do sterowania Zoom Rooms, przy jednoczesnym ograniczeniu współdzielenia urządzeń. W celu zwiększenia funkcjonalności, urządzenia Zoom Rooms będą również obsługiwały Alexa for Business, umożliwiając wykonywanie zadań takich jak rezerwacja innej sali konferencyjnej bez użycia rąk.

Możliwość sparowania Zoom Rooms z urządzeniem mobilnym

Nowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak wymagania dotyczące dystansu społecznego oraz ograniczenie współdzielenia urządzeń, stawiają nowe wyzwania w tworzeniu efektywnego doświadczenia w salach konferencyjnych. Dzięki możliwości sparowania urządzenia osobistego, takiego jak telefon komórkowy lub laptop z Zoom Room, użytkownicy mogą korzystać z tych samych funkcji, które mieliby na kontrolerze Zoom Rooms, bezpośrednio na swoim urządzeniu.

Wirtualny recepcjonista i tryb kiosku Zoom

Ochrona zdrowia pracowników na miejscu ma kluczowe znaczenie, szczególnie w przypadku osób mających kontakt z dużą liczbą osób, takich jak pracownicy recepcji czy personel IT. Wirtualna recepcjonistka, funkcja Zoom, która pozwala pracownikom na kontakt z interesariuszami na miejscu za pomocą trybu kiosku Zoom, tworzy osobisty kontakt, który zapewnia kluczowy personel obiektu, jednocześnie chroniąc ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Innowacje w Zoom

Sterowanie slajdami

Prowadzenie płynnej prezentacji za pośrednictwem wideo może być wyzwaniem, szczególnie jeśli musisz poprosić innego uczestnika o przejście do następnego slajdu lub cofnięcie się w prezentacji. Sterowanie slajdami dla Zoom Meetings i Video Webinars pozwala na wybranie wielu osób do sterowania ruchem slajdów w prezentacji, umożliwiając przekazanie kontroli nad prezentacją temu, kto jej potrzebuje.

Rezerwacja przestrzeni biurowej

Wraz z rozwojem pracy hybrydowej, gdzie pracownicy mogą pracować zarówno z domu, jak i z biura, zapewnienie bezpiecznego i bezproblemowego doświadczenia na miejscu ma kluczowe znaczenie. Znajdująca się obecnie w publicznej wersji beta aplikacja Workspace Reservation umożliwia użytkownikom łatwą rezerwację przestrzeni za pomocą interaktywnej mapy, niezależnie od tego, czy są na miejscu, czy zdalnie, tworząc bezproblemowe doświadczenie dla wszystkich pracowników.

Innowacje w Zoom

Aplikacje

Zoom Apps daje użytkownikom dostęp do ich ulubionych aplikacji w ramach desktopowych spotkań Zoom Meetings, a także nieskończone możliwości zabawy i nauki dzięki interaktywnym grom i aplikacjom!

Zoom dla domu

Stworzenie profesjonalnej atmosfery spotkań z wysokiej jakości dźwiękiem i obrazem oraz dynamiczną funkcjonalnością jest kluczowe dla każdej organizacji, szczególnie dla tych, które zatrudniają pracowników zdalnych. Zoom for Home umożliwia realizację tego zadania w zdalnych miejscach pracy, dając użytkownikom Zoom możliwość wdrożenia specjalnie zaprojektowanych urządzeń do spotkań wideo, interaktywnych tablic i innych. Obejmuje to urządzenia z ekranem dotykowym, takie jak np. DTEN ME. Dowiedz się więcej.

Zobacz także

Profil konta

Profil konta

Na stronie profilu konta wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące konta. Konto może obejmować całą firmę lub pojedynczego użytkownika, zależnie od rozmiaru konta…

Powrót do nauki online?

Powrót do nauki online?

Gdy nauczyciele, wykładowcy, studenci i uczniowie przygotowują się do kolejnego semestru zajęć, być może wielu z nich zastanawia się nad modelem hybrydowym lub oferowaniem opcji online. Wiele szkół i uniwersytetów ogłosiło, że zajęcia prowadzone będą…