Jak wygenerować listę obecności w Zoom

W poniższym artykule dowiesz się, jak wygenerować listę obecności ze spotkania realizowanego z pomocą aplikacji Zoom. Dzięki stworzeniu listy obecności, możesz sprawdzić, kto i kiedy był na Twojej wideokonferencji w aplikacji Zoom. W tekście poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję dotyczącą tego, jak prosto, krok po kroku, wygenerować plik z listą uczestników.

Planujesz przekazać specjalne nagrody osobom, które wzięły udział w Twoim spotkaniu? Chcesz mieć możliwość zweryfikowania, kto dołączył do Twojej wideokonferencji na Zoom, po to, by przygotować specjalne certyfikaty uczestnictwa lub ukończenia organizowanego przez Ciebie szkolenia lub warsztatów? A może po prostu zależy Ci na tym, by mieć lepszą kontrolę nad pracą swojego zespołu? Jeżeli tak, poniższa instrukcja z pewnością jest dla Ciebie.

Instrukcja krok po kroku jak wygenerować listę obecności

  1. W celu wygenerowania listy, zaloguj się do aplikacji Zoom poprzez stronę internetową.
  2. Na pasku nawigacji wybierz Raporty (Reports).
    Powiększ pasek boczny nawigacji; wybierz jest opcja Raporty (Reports).
  3. Wybierz opcję Usage.
Pojawi się obszar wyboru Raporty. Wybierz opcję Raporty użytkowania (Usage Reports), tam, gdzie tekst pomocy brzmi: ?wyświetl spotkania, uczestników i minuty spotkań w określonym zakresie czasu? (view meetings, participants and meeting minutes within a specified time range).

  1. Użyj suwaków daty, aby wybrać żądany zakres dat spotkań, a następnie wybierz Search.
  2. Po znalezieniu żądanego spotkania wybierz numer w kolumnie Participants.
Powiększ ekran raportów użytkowania. Kolumna “Participants” (Uczestnicy) jest zaznaczona. Wybierz liczbę uczestników spotkania, które chcesz zobaczyć; spowoduje to wyświetlenie listy uczestników.

  1. Zoom wyświetli imię i nazwisko każdego uczestnika wybranego spotkania, wraz z czasem, w którym dołączyli i opuścili spotkanie. Możesz wyeksportować listę uczestników spotkania jako plik .csv.

Uwagi

Plik .csv będzie zawierał imię i nazwisko każdego uczestnika, w takiej formie, w jakiej uczestnik wprowadził je podczas dołączania do spotkania. Można również zobaczyć godziny dołączenia i opuszczenia spotkania oraz czas trwania spotkania (w minutach) dla każdego uczestnika.

Dowiedz się więcej o Zoom i różnych typach licencji.