aktualizacji Zoom

Wyświetlanie numeru wersji programu Zoom

Często zadajemy sobie pytanie “Jaką mam wersję Zoom?” W tym artykule uzyskasz informację jak sprawdzić numer wersji oprogramowania. Możesz wyświetlić wersję klienta Zoom lub aplikacji mobilnej, która jest aktualnie używana. Jeśli używasz starszej wersji, pobierz najnowszą aby korzystać ze wszystkich nowych funkcji Zoom

Jaką mam wersję Zoom – Klient desktopowy

    1. Zaloguj się do klienta Zoom Desktop (Windows, macOS lub Linux).
    2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, następnie Pomoc, a na końcu O programie Zoom.

Wyświetli się wersja programu Zoom Desktop Client.

Aplikacja mobilna

  1. Otwórz aplikację Zoom.
  2. Kliknij ikonę ustawień (koło zębate).
  1. Dotknij przycisku O aplikacji Zoom. Wyświetlona zostanie wersja aplikacji Zoom.