aktualizacji Zoom

Aktualizacja do wersji Zoom 5.0

Począwszy od 30 maja 2020 roku, wszyscy klienci Zoom muszą mieć zainstalowaną wersję 5.0+, aby móc dołączyć do spotkania, ponieważ GCM Encryption zostanie w pełni włączone dla wszystkich spotkań Zoom. Dotyczy to również Zoom Rooms. Możesz dokonać aktualizacji już teraz za pośrednictwem naszego Centrum pobierania . Zostaniesz poproszony o aktualizację podczas dołączania do spotkania po 30 maja 2020 roku. Po wyświetleniu monitu postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

Masz problemy? Zoom 5.0 na ratunek

Szybkie poprawki

  1. W przypadku użytkowników systemu macOS, jeśli podczas aktualizacji zostaniesz poproszony o wprowadzenie nazwy i hasła administratora, użyj nazwy i hasła administracyjnego urządzenia.
  2. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się lub zostanie wyświetlony kod błędu, odinstaluj starą aplikację, pobierz i zainstaluj nową aplikację 5.0.
  3. Jeśli nie możesz zaktualizować aplikacji z powodu ograniczeń informatycznych lub bezpieczeństwa, skorzystaj z klienta internetowego lub aplikacji mobilnej na iOS lub Android, aby dołączyć do spotkania i zaktualizować aplikację później.
  4. Jeśli nadal występują problemy, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszej pomocy.

Często zadawane pytania dotyczące aktualizacji Zoom 5.0

Co zrobić, jeśli nie uda mi się dokonać aktualizacji do Zoom 5.0 do 30 maja?

Jeśli nie możesz zaktualizować klienta do wersji 5.0 do 30 maja, będziesz mógł dołączyć do spotkania za pomocą klienta internetowego lub aplikacji mobilnej na iOS lub Android. Klient internetowy oferuje wiele z tych samych funkcji spotkań i webinarów, co klient stacjonarny i aplikacja mobilna.

Co to jest GCM?

GCM (Galois/Counter Mode) to uwierzytelniony algorytm szyfrowania, który oprócz poufności zapewnia również integralność danych i jest powszechnie stosowany ze względu na swoją wydajność. Zoom przeszedł z szyfrowania AES-256 przy użyciu ECB na AES-256-GCM podczas spotkań.

Jaki wpływ będzie to miało na klientów Zoom for Government?

Klienci korzystający z Zoom for Government będą mieli takie same doświadczenia, otrzymując monit o aktualizację lub dołączenie z przeglądarki internetowej, jeśli ich klient Zoom jest zarządzany przez wewnętrzny zespół IT.

Czy muszę być płatnym użytkownikiem, aby mieć szyfrowanie GCM?

Nie, wszystkie konta będą korzystać z szyfrowania GCM po włączeniu go 30 maja.

Czy muszę wprowadzić jakieś inne zmiany?

Nie, po zaktualizowaniu aplikacji Zoom można nadal uczestniczyć w spotkaniach i webinariach Zoom w zwykły sposób.

Czy mogę zrezygnować z GCM?

Nie, ta zmiana jest wymagana dla wszystkich kont w systemie Zoom.

Jak wpłynie to na użytkowników, którzy telefonicznie uczestniczą w spotkaniach?

Użytkownicy mogą nadal korzystać z telefonicznych połączeń audio bez żadnych dodatkowych zmian.

Jak aktualizacja do Zoom 5.0 wpłynie na Zoom Rooms?

Zoom Rooms również muszą zostać zaktualizowane do wersji 5.0 lub nowszej. Administratorzy mogą zaktualizować Zoom Rooms za pomocą portalu administratora Zoom. Zapoznaj się z pełną instrukcją.

Moja firma nie zaktualizowała Zoom Rooms i teraz nie mogę dołączyć do spotkań. Jakie są moje opcje?

Aby móc dołączać do spotkań GCM, administrator musi zaktualizować Zoom Rooms. Możesz dołączyć do spotkania na swoim urządzeniu osobistym (laptopie lub telefonie komórkowym) za pomocą klienta desktopowego Zoom, aplikacji mobilnej lub klienta internetowego.

Jak wpłynie to na moje pokoje Conference Room Connector (CRC)?

Pokoje Zoom Conference Room Connector (CRC) nie będą wymagały żadnych działań, ponieważ ta zmiana nie ma wpływu na szyfrowanie urządzeń innych firm. Zoom uaktualnia przechowywane w chmurze złącze sal, aby zapewnić kompatybilność ze wszystkimi spotkaniami GCM do 3 maja.

W jaki sposób wpłynie to na moje urządzenia stacjonarne?

Klienci korzystający z własnych, hostowanych łączników sal lub nagrywania będą musieli zaktualizować oprogramowanie serwera do nowych wersji przed 30 maja. Należy również pamiętać, że od 30 maja Zoom nie będzie już wspierać starszych wersji Meeting Connector wydanych przed wrześniem 2019 roku. Minimalną wspieraną wersją Meeting Connector będzie 4.5.201900.0926

Otrzymałem wiadomość “Twoja aplikacja Zoom jest zarządzana przez administratora IT. Proszę skontaktować się z administratorem IT, aby poprosić o aktualizację.” Jak mogę dokonać aktualizacji?

Jeśli Twoja aplikacja Zoom została zainstalowana przez grupę IT Twojej organizacji, musisz skontaktować się z nią, aby zaktualizować aplikację Zoom. Jeśli zainstalowałeś instalator IT przez pomyłkę, zainstaluj standardową wersję aplikacji Zoom z naszego Centrum Pobierania. Jeśli jesteś administratorem IT i próbujesz zaktualizować swojego klienta lub swoich użytkowników, zalecamy usunięcie aplikacji i ponowne zainstalowanie jej przy użyciu najnowszego instalatora IT.