aktualizacji Zoom

Minimalizowanie i zamykanie aplikacji Zoom

Artykuł zawiera kluczowe informacje jak Minimalizowanie i zamykanie działa na każdej platformie. Klient Zoom lub aplikacja mobilna mogą działać w tle podczas wykonywania innych zadań, dzięki czemu można nadal otrzymywać powiadomienia z czatów lub zaproszenia na spotkania. Można również zamknąć aplikację, aby zastosować wszystkie ustawienia wprowadzone ostatnio przez administratora.

Minimalizowanie i zamykanie – Wymagania wstępne

Klient desktopowy Zoom
 • Windows: 5.2.2 (45108.0831) lub nowszy
 • macOS: 5.2.2 (45106.0831) lub nowsza
 • Linux: 5.2 (454870.0831) lub nowsza
Aplikacja mobilna Zoom
 • Android: 5.2 (45104.0831) lub nowsza
 • iOS: 5.2.1 (44038.0816) lub nowsza
Użytkownik basic, licencjonowany lub On-Prem. Skontaktuj się z nami!

Windows

Aby zminimalizować okno klienta Zoom, tak aby nadal działało w tle, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom na pasku zadań, a następnie kliknij przycisk Zamknij okno.
Aby zamknąć klienta desktopowego Zoom, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom na pasku systemowym (prawy dolny róg), a następnie kliknij przycisk Exit (Zakończ).

macOS

Aby zminimalizować okno klienta Zoom, tak aby nadal działało w tle: W lewym górnym rogu klienta graficznego Zoom:
 • Kliknij czerwone kółko, aby zamknąć okno Zoom; otwórz program Launchpad i kliknij ikonę Zoom, aby otworzyć okno Zoom.
 • Kliknij żółte kółko, aby zminimalizować okno Zoom do doku; kliknij ikonę Zoom w doku, aby otworzyć okno Zoom.
 • Aby zamknąć klienta desktopowego Zoom, w lewym górnym rogu paska menu kliknij zoom.us, a następnie Quit Zoom

  Linux

  Aby zminimalizować okno klienta Zoom, tak aby nadal działało w tle, kliknij na zielone kółko z literą x w środku, znajdujące się w prawym górnym rogu okna Zoom
  Lub na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
  Aby zamknąć klienta desktopowego Zoom, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom na pasku systemowym (prawy dolny róg paska zadań), a następnie kliknij przycisk Exit (Zakończ).

  Android

  Aby zminimalizować aplikację Zoom, tak aby nadal działała w tle urządzenia z systemem Android:
 • Dotknij kwadratowej ikony na dole ekranu.
 • Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zlokalizować aplikację Zoom.
 • Przesuń palcem w górę lub w dół, aby zamknąć aplikację Zoom.
 • Aby zamknąć aplikację Zoom w urządzeniu z systemem Android, dotknij ikony koła u dołu ekranu.

  iOS

 • Jeśli Twoje urządzenie z systemem iOS nie posiada fizycznego przycisku home:
 • Przeciągnij palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu, będąc w aplikacji Zoom.
 • Jeśli Twoje urządzenie z systemem iOS ma fizyczny przycisk home:
 • Naciśnij przycisk home podczas korzystania z aplikacji Zoom. Aby zamknąć aplikację Zoom na urządzeniu z systemem iOS:
 • Jeśli Twoje urządzenie iOS nie posiada fizycznego przycisku home:
  1. Będąc w aplikacji Zoom, przesuń palcem w górę od dołu ekranu i wstrzymaj się; spowoduje to wyświetlenie przełącznika aplikacji.
  2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć aplikację Zoom.
  3. Przesuń palcem w górę na karcie Zoom, aby wyjść.
  Jeśli Twoje urządzenie z systemem iOS ma fizyczny przycisk home:
  1. Będąc w aplikacji Zoom, naciśnij dwukrotnie przycisk home; spowoduje to wyświetlenie przełącznika aplikacji.
  2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć aplikację Zoom.
  3. Przesuń palcem w górę na karcie Zoom, aby wyjść.