aktualizacji Zoom

Porównanie aplikacji desktopowej, mobilnej oraz klienta webowego

W poniższej tabeli znajduje się porównanie funkcji aplikacji desktopowej, mobilnej oraz klienta webowego.

Uwaga! Aplikacja desktopowa, mobilna oraz klient webowy mają inne funkcje niż portal internetowy Zoom. Portal internetowy Zoom służy przede wszystkim do zmiany profilu, ustawień spotkań oraz ustawień telefonu Zoom. Możesz również używać portalu internetowego do planowania, przeglądania i edytowania spotkań.

Wymagania:

Uwaga:

  • Zalecamy korzystanie z aplikacji desktopowej lub mobilnej. W związaku z tym używaj klienta internetowego tylko wtedy, gdy nie masz dostępu do innych opcji.
  • Niektóre funkcje mogą zostać wyłączone przez właściciela konta, administratora lub hosta.
  • Kolumna klienta internetowego dotyczy Firefox, Chrome, Edge i Safari. Klient internetowy w przeglądarce Internet Explorer nie obsługuje następujących funkcji: udostępnianie wideo lub ekranu, dołączanie do dźwięku z komputera, wyświetlanie udostępnionego wideo oraz jednoczesne udostępnianie ekranu.

 

Rozpoczęcie lub dołączenie do spotkania

Uprawnienia w spotkaniu (uczestnik i host)

Uprawnienia w spotkaniu (host i co-host)

Opcje bezpieczeństwa w spotkaniu (host i co-host)

Możliwości webinarów (host)

Zarządzanie uczestnikami (host)

Udostępnianie ekranu

Profil

Czat

Grupy robocze

Kontakty

Ustawienia

(*): Łączenie się z dźwiękiem z komputera w Safari jest dostępne tylko dla uczestników webinaru.

(**):

      • Udostępnianie ekranu w Microsoft Edge wymaga systemu Windows 10 Pro lub Enterprise. Nie jest ono obsługiwane w systemie Windows 10 Home. Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 Home i musisz udostępnić swój ekran, zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome lub Firefox.
      • Współdzielenie ekranu nie jest obsługiwane w przeglądarce Safari.

(***): Jeśli dołączyłeś do spotkania na urządzeniu z systemem iOS lub Android, nie możesz poprosić o zdalne sterowanie ani przekazać zdalnego sterowania. Uczestnik, który udostępnia ekran za pomocą aplikacji, musi przekazać Ci zdalne sterowanie.

(****): Obecnie obsługiwane jest żądanie zdalnego sterowania zawartością udostępnianą z aplikacji desktopowej lub mobilnej, ale nie jest obsługiwana zawartość udostępniana z innego klienta internetowego.

(*****): Samodzielny wybór w aplikacji mobilnej Zoom i systemie ChromeOS jest dostępny dla uczestników spotkania, ale nie dla hosta uruchamiającego Brekout Rooms. Swobodny wybór Brekout Rooms musi być włączony i uruchomiony z poziomu klienta desktopowego.