aktualizacji Zoom

Wyświetlanie linku do numerów międzynarodowych w zaproszeniu Zoom

Funkcja pokaż Numery międzynarodowe Zoom w emailu z zaproszeniem, pozwala gospodarzowi na podanie linku do międzynarodowych numerów telefonicznych Zoom (niektóre z nich mogą wymagać subskrypcji Audio Conferencing).

Uwaga: To ustawienie jest dostępne tylko na poziomie użytkownika.

Wymagania jakie użytkownik musi spełnić aby wyświetlić numery międzynarodowe.

Włączanie łącza Pokaż numery międzynarodowe Zoom w wiadomości e-mail z zaproszeniem

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. Kliknij przycisk Ustawienia.
  3. Kliknij na zakładkę Telefon.
  4. Kliknij przełącznik, aby włączyć opcję Pokaż link z numerami międzynarodowymi w zaproszeniu e-mail, jeśli jest ona wyłączona.
    Uwaga: Podczas planowania spotkania lub korzystania z osobistego identyfikatora spotkania, w zaproszeniu na spotkanie pojawi się link Znajdź numer lokalny.