Kamera

Kamera nie działa:

Naprawmy niedziałającą kamerę jak najszybciej!

 • Upewnij się, że wszystkie inne programy korzystające z kamery są zamknięte.
 • Zrestartuj swój komputer.
  Jeśli wszystko działa w innym miejscu, odinstaluj klienta Zoom i zainstaluj ponownie najnowszą wersję z naszego Centrum Pobierania, korzystając z poniższego linku:
  Pobierz Zoom

Inne urządzenia
Android

 • Spróbuj uruchomić swoje wideo, stukając Video.
  Przełącz pomiędzy przednią i tylną kamerą dotykając Switch Camera.Jeśli nadal nie działa:
 • Sprawdź, czy inne aplikacje nie korzystają już z aparatu.
 • Otwórz ostatnie aplikacje. Sposób otwierania różni się w zależności od urządzenia. Na niektórych urządzeniach można przytrzymać przycisk home, a niektóre mają klawisz ostatnich aplikacji.
 • Przesuń palcem w prawo, aby zamknąć wszystkie aplikacje korzystające z aparatu.Jeśli nadal masz problemy, upewnij się, że Zoom ma uprawnienia do kamery:
 • Otwórz Ustawienia urządzenia.
 • Dotknij Aplikacje.
 • Dotknij opcji Menedżer aplikacji.
 • Dotknij Zoom.
  Jeśli nie wyświetla się lista dostępu do robienia zdjęć i filmów, musisz odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.
 • Otwórz aplikację PlayStore.
 • Stuknij przycisk Odinstaluj.
 • Poczekaj, aż aplikacja Zoom Cloud Meeting zostanie odinstalowana.
 • Naciśnij Zainstaluj.
 • Aplikacja Zoom Cloud Meeting zostanie ponownie zainstalowana.
 • Uruchom ponownie swoje urządzenie z systemem Android.Jeśli nadal potrzebujesz wsparcia, wypełnij formularz kontaktowy na stronie:
  https://zoom-video.pl/kontakt/

Macbook

Upewnij się, że wszystkie inne programy korzystające z aparatu, takie jak Photo Booth i Facetime, są zamknięte.
Uruchom ponownie komputer.
Jeśli po ponownym uruchomieniu aparat nadal nie działa w Zoomie, sprawdź czy aparat działa w aplikacji na Maca, takiej jak Photo Booth lub Facetime.

Jeśli działa w innym miejscu, odinstaluj klienta Zoom i zainstaluj ponownie najnowszą wersję z naszego Centrum Pobierania, korzystając z poniższego linku:
https://zoom.us/download/

Jeśli aparat nie działa w żadnej aplikacji, skontaktuj się z pomocą techniczną Apple, korzystając z poniższego linku:

iOS

 • Spróbuj uruchomić swój film, stukając Start Video.
 • Dotknij ikony kamery u góry ekranu, aby przełączać się między przednią i tylną kamerą.
 • Upewnij się, że żadna inna aplikacja nie korzysta z aparatu.
 • Dwukrotnie dotknij przycisku home, aby wyświetlić wszystkie otwarte aplikacje. Przesuń palcem w górę na aplikacje, które mogą używać aparatu.Ponownie przetestuj swoje wideo/kamerę. Jeśli nadal nie działa musimy sprawdzić, czy Zoom ma dostęp do kamery:
 • Otwórz Ustawienia urządzenia.
 • Dotknij Aplikacje.
 • Dotknij opcji Menedżer aplikacji.
 • Dotknij Zoom.Jeśli nie ma na liście dostępu do robienia zdjęć i filmów nie ma aplikacji Zoom Cloud Meetings, musisz odinstalować i ponownie zainstalować aplikację.

Jeśli nadal potrzebujesz wsparcia, wypełnij formularz kontaktowy na stronie:
https://zoom-video.pl/kontakt/

Windows

 • Upewnij się, że wszystkie inne programy korzystające z kamery nie korzystają z kamery lub są zamknięte.
 • Uruchom ponownie komputer.Jeśli problem występuje nadal, odinstaluj klienta Zoom i zainstaluj ponownie najnowszą wersję z naszego

Centrum Pobierania korzystając odnośnika (klik!).Jeśli wideo/kamera nadal nie działa po wypróbowaniu kroków rozwiązywania problemów wymienionych wcześniej, może być konieczne zaktualizowanie sterownika kamery dla konkretnego urządzenia.

Jeśli nadal potrzebujesz wsparcia, wypełnij formularz kontaktowy na stronie:
https://zoom-video.pl/kontakt/