Zoom Liderem Gartner Magic Quadrant 2020

Gartner, wiodąca światowa firma badawcza i doradcza w dziedzinie technologii informatycznych, umieściła rozwiązania Zoom w kategorii Leaders Quadrant of the 2020 Magic Quadrant for Meeting Solutions.

Uzasadnienie wysokiej pozycji Zoom ekspertów Gartnera

Zoom oferuje rozwiązania Zoom Meeting i Zoom Webinar, a także konfiguracje Zoom Room z urządzeniami sprzętowymi. Rozwiązania wideokonferencyjne Zoom zaspokajają szeroki zakres zarówno ugruntowanych, jak i nowo zdefiniowanych scenariuszy wirtualnych spotkań. Działalność handlowa i usługowa Zoom jest globalna, ale zróżnicowana geograficznie. Ostatnie lata rozwoju rozwiązań do organizacji spotkań Zoom obejmują znaczące inwestycje, wspierające strategie w zakresie pionowych rozwiązań rynkowych, rozszerzenia oferty zarówno integracji sprzętowej (hardware) jak i programistycznej (software) w wymiarze produktów i usług, wzmocnienia funkcji bezpieczeństwa oraz włączenia doświadczeń wideo na niespotykanym wcześniej poziomie do realizacji wspólnych działań w przedsiębiorstwie.

Mocne strony Zoom

  • Szerokie zastosowanie: Popularność firmy Zoom świadczy o tym, że skupia się ona na projektowaniu zorientowanym na użytkownika, niezawodności serwisu i elastycznych modelach zastosowania. Dobrze ugruntowane narzędzie przyciągnęło zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstwa w czasie przymusowej izolacji COVID-19.
  • Rozwiązania rozszerzające możliwości użytkowe: Solidny zestaw funkcji i rozszerzające się portfolio Zoom stwarzają możliwości efektywnego wykorzystania tych rozwiązań do spotkań w różnych przypadkach zastosowania w sektorze publicznym, sektorze edukacji na wszystkich poziomach, służbie zdrowia i usługach finansowych.
  • Proces ofertowy: Zoom utrzymuje elastyczność w procesie ofertowania nowym klientom, pomagając im tworzyć oferty spełniające wymagania użytkowników końcowych, branży IT i zamówień publicznych w organizacji, do której prowadzi sprzedaż.

Zobacz także filmy instruktażowe Zoom

Zoom Waiting Rooms

Zoom EDU: Configuring Waiting Rooms (Zoom Portal)

Zoom EDU: Waiting Rooms for Virtual Classrooms (In- Meeting)