aktualizacji Zoom

Aktualizacja oprogramowania Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) polega na zaoferowaniu użytkownikowi komputera osobistego, kompletnego środowiska, które zlokalizowane jest na oddalonym serwerze. Innymi słowy środowisko, z którego korzysta użytkownik nie znajduje się na fizycznym komputerze, za jego pomocą uzyskiwany jest jedynie dostęp do tego środowiska. Dzięki wirtualizacji środowisko dostępne jest dla użytkownika z praktycznie dowolnego urządzenia dostępowego (spełniającego pewne warunki) np. komputera stacjonarnego, przenośnego, tzw. cienkiego klienta czy nawet smartphone?a. Technologia VDI pozwala na dostęp do desktopów, aplikacji i danych bez względu na miejsce, porę i wybrane urządzenie. Ponadto zabezpiecza poufne informacje biznesowe przed utratą i kradzieżą, umożliwiając spełnienie standardów w zakresie ochrony prywatności i zgodności z przepisami.
Pomimo, że klient VDI i wtyczka są wstecznie kompatybilne z pewnymi wersjami, aktualizacje przynajmniej okresowe zapewniają dostęp do ważnych nowych funkcji i krytycznych aktualizacji bezpieczeństwa.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem o Porównaniu funkcji klienta VDI z klientem desktopowym

Wymagania odnośnie Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

 • Dostęp administratora do oprogramowania zarządzającego systemem
 • Istniejąca konfiguracja VDI

Lokalizacje instalacji

Klient VDI oraz wtyczka to dwa oddzielne programy posiadające swoje własne fizyczne lokalizacje instalacyjne:

 • Klient VDI, znany jako instalator hosta, zostanie zainstalowany na wirtualnym pulpicie jako aplikacja. Instalator hosta jest plikiem .msi, który może być wdrożony poprzez oprogramowanie do zarządzania systemami, takie jak Intune czy SCCM. Będzie on odpowiadał na tę samą konfigurację .msi, co klient bez VDI.
 • Wtyczka VDI Plug-in zostanie zainstalowana na cienkim kliencie. Sama wtyczka jest ulepszeniem instalatora hosta VDI, który pozwala cienkiemu klientowi na połączenie z VDI poprzez połączenie .ica lub .pcoip. Pozwala to na odciążenie mediów i zmniejsza obciążenie pamięci i procesów na serwerze VDI.

Domyślne katalogi instalacyjne to:

 • C:\Program Files (x86)\Zoom VDI dla klienta VDI
 • C:\Program Files (x86)\user wprowadzona lokalizacja dla wtyczki VDI

Aktualizacja Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

  1. Pobierz plik instalacyjny dla preferowanej wersji aktualizacji.
  2. Jeśli aktualizujesz klienta VDI i wtyczkę, zalecana jest aktualizacja obu w tym samym czasie. Jeśli nie jest to możliwe, zaktualizuj najpierw klienta, a następnie wtyczkę.
  3. Wykorzystaj oprogramowanie do zarządzania systemami (SCCM, Intune, itp.), aby zaktualizować pliki w katalogach bieżącej instalacji. Możesz użyć tego samego oprogramowania do aktualizacji ustawień rejestru, jeśli to konieczne.

Uwaga: Jeśli podczas procesu aktualizacji wykonywane są również nowe instalacje, upewnij się, że oba komponenty nigdy nie są zainstalowane w tej samej lokalizacji.