Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Jak przebiega dołączenie i uczestnictwo w webinarze zorganizowanym przez platformę Zoom? Jakie funkcjonalności masz do dyspozycji będąc uczestnikiem tego rodzaju wideokonferencji? Gdzie znajdziesz informacje o spotkaniu? Wszystkiego dowiesz się poniżej.

Jeśli rejestrujesz się lub dołączasz do webinaru i nie otrzymałeś e-mail z potwierdzeniem dla panelisty lub alternatywnego gospodarza, to oznacza, że jesteś uczestnikiem webinaru. Jako uczestnik możesz wirtualnie podnosić rękę, zadawać pytania w sekcji Q&A i wysyłać wiadomości do innych.

Wymagania wstępne

 • Aplikacja desktopowa lub mobilna

Dołączenie do webinaru przez link z zaproszeniem

Aby dołączyć do webinaru, kliknij na link, który podał ci gospodarz lub który otrzymałeś na stronie potwierdzającej po rejestracji. Jeśli gospodarz wysłał e-mail z potwierdzeniem rejestracji, link można znaleźć również tam.

Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Ręczne dołączanie do webinaru

 1. Znajdź identyfikator spotkania/webinaru w swoim e-mailu rejestracyjnym. Może się on pojawić na końcu informacji o połączeniu telefonicznym lub w linku do dołączenia, zaraz po https://zoom.us/w/
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
 1. Zaloguj się do aplikacji desktopowej lub mobilnej
 2. Kliknij lub stuknij przycisk Join a Meeting (Dołącz do spotkania).
 3. Wprowadź identyfikator webinaru i kliknij Dołącz (Join) lub stuknij Join a Meeting (Dołącz do spotkania).
 4. Jeśli pojawi się monit, wpisz swoje imię i adres e-mail, a następnie kliknij Join Webinar (Dołącz do Webinaru) lub stuknij Join (Dołącz).

Oczekiwanie na rozpoczęcie webinaru przez prowadzącego

Jeśli gospodarz nie rozpoczął jeszcze transmisji webinaru lub przygotowuje się do sesji treningowej, otrzymasz następujący komunikat:

Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Jeśli otrzymasz wiadomość pokazującą datę i godzinę webinaru, sprawdź datę i godzinę rozpoczęcia webinaru, uwzględniając strefę czasową. Upewnij się, że dołączysz, gdy webinar się rozpocznie.

Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Uczestnictwo w webinarze – funkcje dla uczestnika

Windows, MacOS

Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Audio Settings (Ustawienia Audio) (widoczne tylko wtedy, gdy gospodarz nie zezwolił Ci na rozmowę): Zmień swoje ustawienia audio. Możesz również kliknąć strzałkę w górę (^) obok, aby zmienić głośnik z którego korzystasz.

Unmute / Mute: Jeśli gospodarz da Ci pozwolenie, możesz wyłączyć wyciszenie i rozmawiać podczas webinaru. Wszyscy uczestnicy będą mogli cię słyszeć. Jeśli gospodarz pozwoli Ci mówić, otrzymasz powiadomienie.

Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Uwaga: Nadal można uzyskać dostęp do ustawień audio, klikając strzałkę ^ obok przycisku Unmute/Mute.

Chat: Otwórz czat webinarowy, pozwalający na wysyłanie wiadomości do gospodarza, panelistów i uczestników (jeśli jest to dozwolone).

Raise Hand: Podnieś rękę w trakcie webinaru, aby zaznaczyć, że potrzebujesz czegoś od prowadzącego. Gospodarz może poinstruować cię, jak zamierza to wykorzystać. Wielu gospodarzy webinarów używa tej funkcji, by wiedzieć, czy uczestnik ma jakieś pytanie i czy chciałby wypowiedzieć je na głos.

Question & Answer: Otwiera okno pytań i odpowiedzi, pozwalając Ci zadawać pytania gospodarzowi i panelistom. Mogą oni odpowiedzieć na Twoje pytanie poprzez tekst w oknie pytań i odpowiedzi lub odpowiedzieć na żywo.

Aby zadać pytanie:

 1. Wpisz swoje pytanie w pole Q&A. Kliknij Wyślij.
  Uwaga: Zaznacz opcję Send Anonymously (Wyślij Anonimowo), jeśli nie chcesz, aby Twoje imię było dołączone do pytania w Q&A.
 2. Jeśli gospodarz odpowie poprzez Q&A, zobaczysz odpowiedź w oknie Q&A.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Gospodarz może również odpowiedzieć na Twoje pytanie na żywo (na głos). Jeśli gospodarz planuje to zrobić, zobaczysz powiadomienie w oknie Q&A. 

Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Jako uczestnik możesz także polubić lub skomentować pytania innych uczestników. Pomaga to gospodarzowi lub uczestnikowi zidentyfikować popularne pytania, zwłaszcza podczas webinaru z udziałem wielu uczestników.

 1. Kliknij ikonę kciuka w górę, aby polubić komentarz. Wskazówka: Liczba obok ikony to całkowita liczba polubień, jaką do tej pory otrzymało pytanie.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
 1. Kliknij na czerwoną ikonę kciuka w górę, aby dodać komentarz bez polubienia.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
 1. Kliknij Comment (Komentarz), aby napisać odpowiedź na istniejące pytanie.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
 1. Wpisz swój komentarz i kliknij Send (Wyślij).
  Twój komentarz pojawi się pod pytaniem.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

Leave meeting: Kliknij przycisk Leave meeting, aby opuścić webinar w dowolnym momencie. Jeśli opuścisz spotkanie, możesz do niego powrócić, jeśli webinar jest nadal w toku, o ile gospodarz nie zablokował webinaru.

Android

Ikona głośnika: Stuknij ikonę głośnika w lewym górnym rogu, aby wyłączyć głośnik urządzenia.

Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
Unmute / Mute: Jeśli gospodarz da Ci pozwolenie, możesz wyłączyć wyciszenie i rozmawiać podczas webinaru. Wszyscy uczestnicy będą mogli Cię słyszeć. Dotknij opcji Audio, jeśli chcesz się wyciszyć. Chats: Otwórz czat webinarowy, umożliwiający wysyłanie wiadomości czatowych do gospodarza, panelistów i uczestników (jeśli jest to dozwolone). Raise Hand: Podnieś rękę w trakcie webinaru, aby zaznaczyć, że potrzebujesz czegoś od prowadzącego. Gospodarz może poinstruować cię, jak zamierza to wykorzystać. Wielu gospodarzy webinarów używa tej funkcji, by wiedzieć, czy uczestnik ma jakieś pytanie i czy chciałby wypowiedzieć je na głos. Q&A: Otwórz okno pytań i odpowiedzi, pozwalające na zadawanie pytań prowadzącemu i panelistom. Mogą oni odpowiedzieć na Twoje pytanie poprzez tekst w oknie Q&A lub odpowiedzieć na żywo. Aby zadać pytanie:
 1. Wpisz swoje pytanie w polu pytań i odpowiedzi. Stuknij Send (Wyślij). Uwaga: Zaznacz opcję Send Anonymously (Wyślij anonimowo), jeśli nie chcesz, aby do pytania w Q&A było dołączone Twoje nazwisko.
 2. Jeśli gospodarz odpowie poprzez Q&A, zobaczysz odpowiedź w oknie Q&A.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
 1. Gospodarz może również odpowiedzieć na Twoje pytanie na żywo (na głos). Jeśli gospodarz planuje to zrobić, zobaczysz powiadomienie w oknie Q&A.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

More (Więcej): Stuknij, aby wyświetlić te opcje.

 • Disconnect Audio (Rozłącz dźwięk): Rozłącz dźwięk swojego urządzenia od webinaru. Kliknij Join Audio, aby ponownie podłączyć dźwięk.
 • View Full Transcript (Zobacz pełny transkrypt): Zobacz transkrypcję audio z webinaru na żywo.

Leave (Opuść): Naciśnij Leave, aby opuścić webinar w dowolnym momencie. Jeśli opuścisz webinar, możesz do niego powrócić, jeśli webinar jest nadal w toku, o ile gospodarz nie zablokował webinaru.

iOS

Ikona głośnika: Stuknij ikonę głośnika w lewym górnym rogu, aby wyłączyć głośnik urządzenia. Unmute / Mute: Jeśli gospodarz da Ci pozwolenie, możesz wyłączyć wyciszenie i rozmawiać podczas webinaru. Wszyscy uczestnicy będą mogli Cię słyszeć. Dotknij opcji Audio, jeśli chcesz się wyciszyć. Chats: Otwórz czat webinarowy, umożliwiający wysyłanie wiadomości czatowych do gospodarza, panelistów i uczestników (jeśli jest to dozwolone). Raise Hand: Podnieś rękę w trakcie webinaru, aby zaznaczyć, że potrzebujesz czegoś od prowadzącego. Gospodarz może poinstruować cię, jak zamierza to wykorzystać. Wielu gospodarzy webinarów używa tej funkcji, by wiedzieć, czy uczestnik ma jakieś pytanie i czy chciałby wypowiedzieć je na głos. Q&A: Otwórz okno pytań i odpowiedzi, pozwalające na zadawanie pytań prowadzącemu i panelistom. Mogą oni odpowiedzieć na Twoje pytanie poprzez tekst w oknie Q&A lub odpowiedzieć na żywo. Aby zadać pytanie:
 1. Stuknij opcję Ask a Question (Zadaj pytanie).
 2. Wpisz swoje pytanie w pole Q&A. Uwaga: Wybierz Send Anonymously (Wyślij anonimowo), jeśli nie chcesz, aby do pytania w Q&A było dołączone Twoje nazwisko.
 3. Dotknij przycisk wysyłania, aby wysłać pytanie do gospodarza.
 4. Jeśli gospodarz odpowie poprzez Q&A, zobaczysz odpowiedź w oknie Q&A.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)
 1. Gospodarz może również odpowiedzieć na Twoje pytanie na żywo (na głos). Jeśli gospodarz planuje to zrobić, zobaczysz powiadomienie w oknie Q&A.
Dołączenie i uczestnictwo w webinarze (uczestnik)

More (Więcej): Stuknij, aby wyświetlić te opcje.

 • Minimize Webinar (Zminimalizuj webinar): Zmień widok webinaru na pływające okno miniatur i przejdź do ekranu głównego aplikacji Zoom.
  Uwaga: Nie można zminimalizować webinaru do pływającego okna z miniaturką poza aplikacją Zoom. Aby obejrzeć webinar, musisz mieć otwartą aplikację Zoom.
 • Disconnect Audio (Rozłącz dźwięk): Rozłącz dźwięk swojego urządzenia od webinaru. Kliknij Join Audio, aby ponownie podłączyć dźwięk.
 • View Full Transcript (Zobacz pełny transkrypt): Zobacz transkrypcję audio z webinaru na żywo.

Leave (Opuść): Naciśnij Leave, aby opuścić webinar w dowolnym momencie. Jeśli opuścisz webinar, możesz do niego powrócić, jeśli webinar jest nadal w toku, o ile gospodarz nie zablokował webinaru.

Zobacz także