Testowanie dźwięku Zoom

Testowanie dźwięku z komputera lub urządzenia w spotkaniach Zoom

Artykuł zawiera informacje jak uruchomić testowanie dźwięku w Zoom. Istnieją dwa sposoby dołączania dźwięku do spotkań: dołączanie przez komputer lub dołączanie przez telefon. Aby przetestować dźwięk przed lub po dołączeniu do spotkania, należy postępować zgodnie z poniższymi sekcjami. Sprawdź możliwości audio np. Tłumienie szumów tła Można również dołączyć do spotkania testowego, aby sprawdzić dźwięk i zapoznać się z elementami sterującymi spotkaniami.

Wymagania wstępne

 • Mikrofon, np. wbudowany mikrofon, mikrofon USB lub mikrofon na przewodzie w słuchawkach
 • Głośnik lub słuchawki
 • Testowanie dźwięku Zoom w Windows oraz MacOS

  Testowanie dźwięku przed dołączeniem do spotkania

  Jeśli nie zostało włączone ustawienie automatycznego dołączania przez dźwięk komputera, przed dołączeniem do spotkania można przetestować głośnik i mikrofon:
  1. Po dołączeniu do spotkania kliknij opcję Testuj głośnik i mikrofon.
  1. Podczas spotkania zostanie wyświetlone okno umożliwiające przetestowanie głośników. Jeśli nie słyszysz dzwonka, użyj menu rozwijanego lub kliknij Nie, aby przełączyć głośniki, aż usłyszysz dzwonek. Kliknij Tak, aby kontynuować test mikrofonu.
  1. Jeśli nie usłyszysz powtórki audio, użyj menu rozwijanego lub kliknij Nie, aby przełączyć mikrofony do momentu usłyszenia odpowiedzi. Kliknij przycisk Yes (Tak), gdy usłyszysz powtórkę.
  1. Kliknij Join with Computer audio, aby zakończyć test głośników i mikrofonu.
  1. Kliknij Join with Computer Audio, aby dołączyć do spotkania testowego za pomocą wybranego mikrofonu i głośników.

  Testowanie dźwięku przy użyciu ustawień audio

  Aby przetestować dźwięk, przed spotkaniem lub w jego trakcie przejdź do ustawień audio:

  Przed spotkaniem
  1. Zaloguj się do klienta Zoom.
  2. Kliknij swój obrazek profilowy, a następnie kliknij Ustawienia.
  1. Kliknij zakładkę Audio.
  2. Wykonaj poniższe czynności, aby przetestować głośnik lub mikrofon.
  Podczas spotkania
  Dostęp do ustawień audio i testowanie dźwięku można uzyskać, będąc już uczestnikiem spotkania.
  1. W elementach sterujących spotkania kliknij strzałkę obok opcji Wyciszenie/Wyłączenie wyciszenia.
  2. Kliknij opcję Opcje audio; spowoduje to otwarcie ustawień audio.

  Testowanie głośnika

  1. Kliknij przycisk Test Speaker (Test głośnika), aby odtworzyć dźwięk testowy.
  2. Jeśli go nie słychać, wybierz inny głośnik z menu lub wyreguluj głośność.

  Testowanie mikrofonu

  1. W sekcji Mikrofon zobaczysz, że zielony pasek poziomu wejściowego przesuwa się, gdy Zoom odbiera dźwięk.
  2. Kliknij przycisk Test Mic, aby przetestować mikrofon.
  3. Rozpocznie się nagrywanie dźwięku. Po zakończeniu kliknij przycisk Nagrywanie, a dźwięk zostanie odtworzony. Możesz wybrać inny mikrofon z menu lub wyregulować poziom wejściowy.
  4. Zaznacz opcję Automatycznie dostosuj ustawienia mikrofonu, jeśli chcesz, aby Zoom automatycznie dostosował głośność wejściową.

  Rozwiązywanie problemów z mikrofonem

  1. Jeśli korzystasz z systemu Mac OS 10.14 Mojave lub wcześniejszego i nie masz dostępu do mikrofonu, sprawdź uprawnienia systemu operacyjnego, aby upewnić się, że Zoom ma dostęp do mikrofonu. Więcej informacji znajduje się w części Korzystanie z aplikacji Zoom Client i Zoom Rooms w systemie macOS 10.14 Mojave.
  2. Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 i nie masz dostępu do mikrofonu, użyj pola wyszukiwania systemu Windows, aby przejść do ustawień prywatności mikrofonu. Włącz przełącznik Allow apps to access your microphone (Pozwól aplikacjom na dostęp do mikrofonu) i włącz dostęp dla aplikacji Zoom.

  Testowanie dźwięku Zoom w Linux

  Testowanie dźwięku przy użyciu ustawień audio

  Aby przetestować dźwięk, przed spotkaniem lub w jego trakcie przejdź do ustawień audio:
  Przed spotkaniem
  1. Zaloguj się do klienta Zoom.
  2. Kliknij swój obrazek profilowy, a następnie kliknij Ustawienia.
  3. Aby przetestować głośnik lub mikrofon, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
  Podczas dołączania do spotkania
  Jeśli nie zostało włączone ustawienie automatycznego dołączania przez dźwięk komputera, przed dołączeniem do spotkania można przetestować głośnik i mikrofon:
  1. Po dołączeniu do spotkania kliknij opcję Testuj głośnik i mikrofon. Spowoduje to otwarcie ustawień audio.
  1. Wykonaj poniższe czynności, aby przetestować głośnik lub mikrofon.
  Podczas spotkania
  Możesz uzyskać dostęp do ustawień audio i przetestować dźwięk, gdy jesteś już w trakcie spotkania.
  1. W elementach sterujących spotkania kliknij strzałkę obok opcji Wyciszenie/Wyłączenie wyciszenia.
  2. Kliknij opcję Opcje audio; spowoduje to otwarcie ustawień audio.
  3. Aby przetestować głośnik lub mikrofon, postępuj zgodnie z poniższymi sekcjami.

  Testowanie głośnika

  1. Kliknij przycisk Testuj głośnik, aby odtworzyć dźwięk.
  2. Jeśli nie słychać dźwięku, wybierz inny głośnik z menu lub wyreguluj Output Volume (Głośność wyjściowa).

  Testowanie mikrofonu

  1. W sekcji mikrofonu zobaczysz, że niebieski pasek poziomu wejściowego przesuwa się, gdy Zoom odbiera dźwięk.
  2. Jeśli Zoom nie odbiera dźwięku z Twojego mikrofonu, możesz wybrać inny mikrofon z menu lub dostosować poziom wejściowy.
  3. Zaznacz opcję Automatycznie dostosuj ustawienia mikrofonu, jeśli chcesz, aby Zoom automatycznie dostosował głośność wejściową.

  Testowanie dźwięku Zoom na telefonach z systemem Android

  Aby dołączyć dźwięk z urządzenia podczas spotkania

  1. Jeśli jest to pierwsze spotkanie Zoom, do którego dołączasz, zostaniesz poproszony o udostępnienie swojego mikrofonu.
  1. Po dołączeniu do spotkania zostanie wyświetlony monit o dołączenie do dźwięku przy użyciu jednej z następujących opcji audio:
 • Call via Device Audio: Łączy dźwięk przez internet.
 • Dial in: Udostępnia opcje pozwalające na połączenie się z Zoom Meeting za pomocą telefonu.
 • Call My Phone: Wywołuje Twój telefon, aby dołączyć do spotkania. Wymaga planu audio dla gospodarza spotkania.
  1. Jeśli wybierzesz opcję Anuluj, możesz ponownie otworzyć monit, stukając opcję Audio.
  2. Po nawiązaniu połączenia w lewym dolnym rogu widoczna będzie ikona mikrofonu służąca do wyciszania i usuwania wyciszenia.
  1. Jeśli musisz dołączyć do dźwięku inną metodą, możesz odłączyć dźwięk, stukając przycisk Więcej, a następnie Odłącz dźwięk.

  Testowanie dźwięku Zoom na telefonach z systemem iOS

  Aby dołączyć dźwięk z urządzenia podczas spotkania

  1. Jeśli jest to pierwsze spotkanie Zoom, do którego dołączasz, zostaniesz poproszony o udostępnienie swojego mikrofonu.
  1. Po dołączeniu do spotkania zostaniesz poproszony o dołączenie do dźwięku.
  2. Dostępne będą następujące opcje dźwięku:
 • Połączenie przy użyciu funkcji dźwięku internetowego: Nawiązuje połączenie audio przez Internet
 • Wybierz numer: Udostępnia opcje umożliwiające połączenie telefoniczne ze spotkaniem Zoom Meeting.
 • Zadzwoń na mój telefon: Wywołuje Twój telefon, aby dołączyć do spotkania. Wymaga planu audio dla gospodarza spotkania.
  1. Jeśli wybierzesz opcję Anuluj, możesz ponownie otworzyć monit, dotykając opcji Dołącz do audio.
  1. Po podłączeniu, w lewym dolnym rogu zobaczysz ikonę mikrofonu do wyciszania i usuwania wyciszenia.
  1. Jeśli musisz dołączyć do dźwięku inną metodą, możesz odłączyć dźwięk, stukając przycisk Więcej, a następnie Odłącz dźwięk.