aktualizacji Zoom

Udostępniaj swoje nagrania Zoom w chmurze

Funkcja nagrania Zoom w chmurze umożliwia właścicielom kont i administratorom zarządzanie nagraniami w chmurze swoich użytkowników, w tym przeglądanie, usuwanie i udostępnianie plików wideo, audio, transkrypcji i czatu. Jeśli jesteś użytkownikiem, zarządzanie nagraniami umożliwia przeglądanie, usuwanie i udostępnianie własnych nagrań w chmurze. Uwaga: Twój administrator może ograniczyć możliwość edytowania i usuwania nagrań w chmurze.

Wymagania wstępne

Dostęp do zarządzania nagraniami Zoom

Administrator

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Zarządzanie nagraniami.
Wyświetli się lista nagrań w chmurze na Twoim koncie.
  1. Dostosuj zakres dat i status, a następnie wyszukaj według gospodarza, identyfikatora spotkania, tematu lub słowa kluczowego.
Uwaga: Nie ma ograniczeń co do daty, którą można określić.

Użytkownik

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij Nagrania.
Wyświetli się lista nagrań w chmurze, które zostały uruchomione.
  1. Dostosuj zakres dat i status, a następnie wyszukaj według gospodarza, identyfikatora spotkania, tematu lub słowa kluczowego.
Uwaga: Nie ma ograniczeń co do daty, którą można określić.

Udostępnianie, pobieranie lub usuwanie nagrania Zoom w chmurze

 1. Uzyskaj dostęp do nagrań w chmurze w sposób opisany w części Zarządzanie dostępem do nagrań.
 2. Znajdź nagranie w chmurze, które chcesz udostępnić, pobrać lub usunąć.

Aby udostępnić nagranie Zoom:

 1. Kliknij Udostępnij.
 2. W wyskakującym oknie Udostępnij to nagranie w chmurze dostosuj ustawienia udostępniania zgodnie z potrzebami.
 3. Kliknij Kopiuj informacje o udostępnianiu, a następnie przejdź do wiadomości e-mail lub miejsca, w którym chcesz udostępnić nagranie w chmurze, aby wkleić informacje o udostępnianiu.

Aby pobrać nagranie Zoom:

 1. Kliknij przycisk Więcej.
 2. Wybierz Pobierz.
Uwaga: Jeśli masz dostęp do nagrania jako administrator, pobieranie nagrań w chmurze nie jest możliwe.

Aby usunąć nagranie Zoom:

  1. Kliknij przycisk Więcej.
  2. Wybierz Usuń. W wyskakującym okienku potwierdzenia kliknij Tak.
  3. Aby usunąć wiele nagrań w chmurze naraz i uzyskać więcej informacji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Uwaga: Jeśli masz dostęp do nagrań w chmurze jako użytkownik i włączone jest automatyczne usuwanie, będziesz miał możliwość wyłączenia automatycznego usuwania, jeśli opcja ta nie jest zablokowana przez administratora.

Ustawienia udostępniania nagrania Zoom w chmurze

Kliknij Udostępnij, aby wyświetlić informacje o łączu do nagrania i ustawienia udostępniania, takie jak wyłączenie pobierania przez widzów i wymaganie hasła do oglądania. Ustawienia te są honorowane dla wszystkich filmów w ramach oryginalnie nagranego spotkania.
 • Share this recording (Udostępnij to nagranie): Umożliwia udostępnienie nagrania publicznie lub wewnętrznie. Wyłącz ten przełącznik, jeśli chcesz, aby nagranie było prywatne. Jeśli udostępnisz nagranie, Zoom utworzy stronę internetową, na której odwiedzający będą mogli obejrzeć nagranie w chmurze.
 • Dodaj datę ważności do linku: Umożliwia ustawienie liczby dni lub konkretnej daty, kiedy link wygaśnie dla widzów.
 • Widzowie mogą pobierać: Umożliwia widzom pobranie wideo oprócz oglądania go online.
 • Widzowie mogą zobaczyć transkrypcję: Umożliwia widzom zobaczenie automatycznej transkrypcji, jeśli Zoom był w stanie ją przetworzyć.
 • Wyświetl nagranie na żądanie (wymagana rejestracja): Wymaga od użytkowników wprowadzenia imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przed obejrzeniem lub pobraniem nagrania.
Gospodarz będzie mógł pobrać raport z tymi informacjami.
 • Ochrona hasłem: Wymaga od użytkowników wprowadzenia hasła przed obejrzeniem lub pobraniem nagrania. Po włączeniu tej opcji, wprowadź własne hasło i kliknij przycisk Zapisz.
 • Kopiuj informacje o udostępnianiu: Kopiuje łącze i hasło (jeśli jest włączone) do nagrania w chmurze. To łącze zapewnia oglądającym dostęp do wszystkich klipów wideo dostępnych w ramach nagranego spotkania. Udostępnij te informacje, aby umożliwić innym oglądanie nagrania w chmurze.

Wyświetlanie nagrania Zoom w chmurze

 1. Uzyskaj dostęp do nagrań w chmurze w sposób opisany w części Zarządzanie dostępem do nagrań.
 2. W zależności od wybranych ustawień nagrywania w chmurze będą wyświetlane różne widoki nagrań.
Uwagi:
 • Możesz kliknąć dowolny z tych widoków, aby obejrzeć nagranie lub odsłuchać dźwięk.
 • Po podświetleniu widoku możesz kliknąć przycisk pobierania, aby pobrać nagranie, ikonę agrafki, aby udostępnić link do nagrania, lub ikonę kosza, aby usunąć nagranie.
 • Dowiedz się więcej o układach nagrań.
  1. Znajdź nagranie, które chcesz obejrzeć, i kliknij temat.
Uwaga: Jeśli konwersja spotkania nie została zakończona, nagranie będzie widoczne na liście z etykietą Nagranie w trakcie przetwarzania. Po zakończeniu konwersji nagrania będziesz mógł przeglądać, udostępniać, pobierać lub usuwać nagranie w chmurze.
  1. Kliknij na przycisk odtwarzania , aby odtworzyć wideo.
Uwaga: W razie potrzeby możesz przyciąć wideo.

Zmiana nazwy tematu spotkania i nazwy wyświetlania nagrania

Możesz zmienić temat nagrania w chmurze, a także jego nazwę wyświetlaną.
 • Podczas przeglądania nagrania kliknij ikonę ołówka/edytora po prawej stronie tematu nagrania, a następnie zmień temat zgodnie z potrzebami.
 • Kliknij ikonę ołówka/edytora po prawej stronie nazwy wyświetlanej nagrania, a następnie zmień ją zgodnie z potrzebami.

Wyświetlanie analizy nagrań w chmurze

Możesz przeglądać dane analityczne (odsłony i pobrania) dotyczące nagrania w chmurze, które udostępniasz wewnętrznie lub zewnętrznie.
 1. Przejdź do zarządzania nagraniem.
 2. Znajdź nagranie, które chcesz obejrzeć, i kliknij temat.
 3. Kliknij opcję Analityka nagrań.
 4. Użyj menu rozwijanych u góry, aby określić zakres dat, a następnie kliknij przycisk Szukaj.
 5. Kliknij jedną z kart, aby wyświetlić podsumowanie lub przefiltrować dane według wyświetleń/pobrań.
Wyświetlą się następujące wskaźniki dla danego nagrania:
 • Podsumowanie: Krótkie podsumowanie wyświetleń i pobrań według daty.
 • Odsłony: Liczba wyświetleń strony z nagraniem, a także czas oglądania. Ta metryka nie śledzi liczby odtworzeń nagrania. Ponadto, ta metryka nie liczy unikalnych odsłon strony, więc jeśli ktoś przeładuje stronę, będzie to liczone jako kolejna odsłona.
 • Pobrania: Liczba kliknięć przycisku Pobierz na stronie z nagraniem w chmurze. Ta metryka nie śledzi ilości razy, kiedy pobieranie zostało zakończone. Innymi słowy, jeśli użytkownik kliknął Pobierz, ale nie ukończył pobierania, to nadal liczy się do tej metryki.
Widoczna jest również opcja Eksportuj jako plik CSV, która eksportuje dane z bieżącej zakładki do pliku CSV. Uwagi:
 • Jeśli użytkownik Zoom jest zalogowany na swoje konto w sieci i ogląda lub pobiera nagranie, w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa jego profilu i powiązany adres e-mail. W przeciwnym razie nazwa użytkownika jest wyświetlana jako Gość, a adres e-mail nie jest podawany.
 • Metryka nie zostanie zresetowana w przypadku zmiany ustawień udostępniania nagrania w chmurze. Na przykład, jeśli zmienisz je z prywatnych na publiczne.

Eksportowanie listy nagrań z chmury

Można wyeksportować plik CSV zawierający szczegóły nagrania, w tym e-mail gospodarza, identyfikator spotkania, temat spotkania, datę i godzinę rozpoczęcia oraz rozmiar pliku.
 1. Uzyskaj dostęp do zarządzania nagraniami.
 2. Wprowadź kryteria wyszukiwania, na podstawie których chcesz pobrać raport.
 3. Kliknij przycisk Eksportuj.