Zgoda na nagrywanie

Zgoda na nagrywanie – informacje ogólne

Podczas dołączania do spotkania, które jest już nagrywane lub gospodarz rozpoczyna nagrywanie, uczestnicy są proszeni o wyrażenie zgody na nagrywanie. W zależności od konta, administratorzy mogą dostosować to powiadomienie o zgodzie, aby dotyczyło tylko uczestników zewnętrznych, lub dotyczyło wszystkich uczestników spotkania, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Powiadomienie to można również dostosować, dodając dodatkowe informacje i link, np. do polityki prywatności. Sprawdź artykuł o udostępnianiu nagrań w chmurze Zoom
Uwaga: Jeśli Zoom i administrator konta włączyli tę funkcję, Twój mikrofon zostanie wyciszony, a wideo wyłączone, jeśli dołączysz do spotkania, na którym trwa nagrywanie lub transmisja na żywo. Po wyrażeniu zgody, ustawienia mikrofonu i wideo zostaną przywrócone do domyślnych dla tego spotkania.

Wyrażanie zgody na nagrywanie

W przypadku większości urządzeń, gdy zostanie wyświetlony monit o wyrażenie zgody, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij przycisk Kontynuuj, aby wyrazić zgodę na nagrywanie.
 • Kliknij Opuść spotkanie, aby zrezygnować i opuścić spotkanie.
 • Zgoda na nagrywanie w Zoom Rooms

  Po dołączeniu do spotkania, które jest nagrywane, pojawia się następujący komunikat: “To spotkanie jest nagrywane. Kontynuując udział w spotkaniu, Ty i inni uczestnicy w pokoju wyrażacie zgodę na nagrywanie. Czy chcesz kontynuować?”.
  Jeśli nagrywanie zostanie rozpoczęte, gdy jesteś już na spotkaniu, pojawi się następujący komunikat: “Będąc na spotkaniu, wyrażasz zgodę na bycie nagrywanym. Czy chcesz kontynuować?”.

  W obu scenariuszach wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Stuknij przycisk Kontynuuj, aby wyrazić zgodę na nagrywanie.
  • Stuknij Nie, Opuść spotkanie, aby zrezygnować i opuścić spotkanie.

  Zgoda na nagrywanie w połączeniach H.323/SIP

  Gdy zostanie wyświetlony monit o wyrażenie zgody, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Stuknij #, aby wyrazić zgodę na nagrywanie.
 • Stuknij *, aby zrezygnować i zakończyć sesję.
 • Zobacz także