Podręcznik rozpoczęcia pracy dla nowych użytkowników Zoom

Jak nagrać spotkanie w kilku językach na raz?

Zoom Webinar daje użytkownikom wiele ciekawych możliwości. W tym artukule przedstawiliśmy jakie są możliwości nagrywania spotkania podczas włączonego tłumaczenia w formule Zoom Webinar.

Jednoczesne nagrywanie spotkania Zoom Webinar w dwóch wersjach językowych lub w większej liczbie wersji językowych jest możliwe. W tym celu konieczne jest jednoczesne nagrywanie spotkania przez hosta i kilku co-hostów* lub hostów alternatywnych*, którzy – o ile celem jest zapisanie ścieżki dźwiękowej tłumacza w całości – nie powinni w trakcie zapisu spotkania przełączać się pomiędzy poszczególnymi kanałami językowymi.

Nagrywanie dźwięku z kanałów tłumaczy możliwe jest tylko w formule nagrywania lokalnego (Record Locally). 

Możliwy jest scenariusz, w którym organizator spotkania dysponuje tylko jedną licencją Zoom Meetings rozszerzoną o dodatek Zoom Webinar. Wówczas, przykładowo, taka osoba zaprasza do spotkania współpracującą osobę, której host (organizator) po dołączeniu do spotkania nadaje uprawnienia co-hosta (współgospodarza) lub o ile jest użytkownikiem licencjonowanym, obejmuje jeszcze przed spotkaniem uprawnienia hosta alternatywnego. 

Po rozpoczęciu spotkania host rozpoczyna nagranie w chmurze (Record to the Cloud), gdzie nagrywa, przykładowo, tylko język oryginalny. Natomiast po otrzymaniu uprawnień co-hosta, co-host rozpoczyna nagranie lokalne na dysku twardym (Record Locally), gdzie przez cały czas ma włączonego tłumacza. W tym scenariuszu nagranie co-hosta nie będzie dostępne w chmurze, a jedynie na jego dysku lokalnym. 

W efekcie otrzymamy dwa nagrania – dwa osobne pliki. Jeden z nich będzie nagrany w chmurze (Zoom Cloud), natomiast drugi będzie nagrany na dysku lokalnym.

*Co-host nie musi być użytkownikiem licencjonowanym, może uzyskać uprawnienia co-hosta (współgospodarza) tylko w trakcie spotkania. Natomiast host alternatywny musi być użytkownikiem licencjonowanym, posiadającym licencję od tego samego admina (z tego samego zasobu licencyjnego). Zasadniczą różnicą między co-hostem a hostem alternatywnym jest możliwość rozpoczynania spotkania przez hostów alternatywnych bez udziału hosta.

Zobacz także

Jak włączyć funkcję Spotlight w Zoom

Jak włączyć funkcję Spotlight w Zoom

Gospodarz może zaznaczyć do 9 filmów. Funkcja Spotlight video ustawia uczestnika jako głównego aktywnego mówcę dla wszystkich uczestników. Wszyscy uczestnicy będą widzieli tylko wybranych mówców jako aktywnych mówców. Ta funkcja…

Pin video – jak przypiąć wideo uczestnika w Zoom

Pin video – jak przypiąć wideo uczestnika w Zoom

Przypinanie wideo pozwala gospodarzowi na wyłączenie aktywnego widoku mówcy i wyświetlenie tylko do 9 określonych mówców, podczas gdy inni uczestnicy spotkania mogą przypiąć jeden film po swojej stronie. Jeśli uczestnik…